Rhybudd am dywydd garw i'r de ddydd Mercher

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Alamy

Mae disgwyl cyfnodau o wyntoedd cryfion a glaw trwm i rannau o'r de ddydd Mercher.

Mae rhybudd melyn am wynt wedi ei gyhoeddi gan y Swyddfa Dywydd ar gyfer ardaloedd Sir Gaerfyrddin, Penfro ac Abertawe, gyda gwyntoedd o hyd at 55-60mya.

Mae'r rhybudd mewn grym o hanner nos hyd at 15:00.

Yn ôl y Swyddfa Dywydd fe allai cymunedau arfordirol gael eu heffeithio gan donnau mawr, ac fe allai'r tywydd achosi oedi i drafnidiaeth ar y ffyrdd, rheilffyrdd, i deithiau fferi a hediadau.

Mae rhybudd melyn am law trwm hefyd mewn grym ar gyfer rhannau helaeth o'r de rhwng 03:00 a 16:00 ddydd Mercher - o Sir Benfro yn y gorllewin i Flaenau Gwent yn y dwyrain.

Fe allai hyn arwain at lifogydd mewn mannau, ac oedi i drafnidiaeth ar y ffyrdd a'r rheilffyrdd medd y Swyddfa Dywydd.

Pynciau Cysylltiedig