Canlyniadau Uwch Gynghrair Cymru

Cyhoeddwyd

Nos Fercher, 9 Rhagfyr

Aberystwyth 1-2 Y Bala

Nos Fawrth, 8 Rhagfyr

Derwyddon Cefn 1-2 Caernarfon

Hwlffordd v Y Barri - wedi ei gohirio yn dilyn cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Y Drenewydd v Penybont - wedi ei gohirio ar ôl i aelod o garfan Y Drenewydd gael prawf positif am Covid-19.

Pynciau Cysylltiedig