CBDC yn penodi cyn-bennaeth dadleuol Swyddfa'r Post

Gwyn Loader
Prif ohebydd, Newyddion

Published
image captionAngela van den Bogerd yn ateb cwestiynau pwyllgor Seneddol ynghylch yr is-bostfeistri a'r system Horizon

Mae BBC Cymru ar ddeall bod un o gyn-gyfarwyddwyr Swyddfa'r Post, gafodd ei beirniadu gan farnwr am geisio camarwain llys barn mewn achos dadleuol, wedi ei phenodi yn 'bennaeth pobl' gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru.

Roedd Angela van den Bogerd yn gyfarwyddwraig gyda Swyddfa'r Post cyn iddi adael yn gynharach eleni.

Hi oedd y swyddog â'r statws uchaf i roi tystiolaeth mewn cyfres o achosion llys dadleuol rhwng Swyddfa'r Post a chyn is-bostfeistri gafodd eu hamau ar gam o ddwyn arian gan eu cyflogwyr.

Cafodd sawl cyn is-bostfeistr eu carcharu ar ôl cael eu cyhuddo o dwyll a cham-gyfrifo.

Yn ôl yr is-bostfeistri, nam yn system gyfrifiadurol Horizon, oedd yn gyfrifol am anghysonderau yng nghyfrifon rhai canghennau.

image captionIs-bostfeistri'n dathlu dyfarniad y Comisiwn Adolygu Achosion Troseddol i gyfeirio 39 o ddedfrydau is-bostfeistri at apêl

Yn y llys, fe feirniadodd y Barnwr Fraser dystion Swyddfa'r Post. Cafodd Mrs van den Bogerd ei henwi yn benodol gan y Barnwr, a'i beirniadu am y dystiolaeth a roddodd i'r llys.

Fe ddywedodd ei bod hi "heb roi tystiolaeth blaen imi, ac fe wnaeth hi geisio cymylu pethau, a fy nghamarwain".

Mae'n ymddangos bod Mrs van den Bogerd bellach wedi dechrau gweithio i Gymdeithas Bêl-droed Cymru.

Bu'r Gymdeithas yn hysbysebu am 'bennaeth pobl' drwy gwmni Goodson Thomas, sy'n arbenigo ar recriwtio swyddogion gweithredol i gleientiaid, ym mis Hydref.

Mae ffynonellau sydd â chysylltiadau agos â'r gymdeithas wedi mynegi pryderon am rôl newydd Mrs van den Bogerd oherwydd ei chysylltiad gyda Swyddfa'r Post a'r achosion llys dadleuol.

'Dangoswch barch i bobl'

Cafodd Noel Thomas ei garcharu ar ôl cael ei gyhuddo o gyfrifo ffug yn 2006. Collodd ei gartref a mynd yn fethdalwr yn sgil y cyhuddiad.

Mae Mr Thomas yn apelio ac mae dyfarniad gan yr Uchel Lys yn gynharach eleni yn ei gwneud hi'n annhebygol iawn y bydd Swyddfa'r Post yn gwrthwynebu'r apêl yna.

image captionAg yntau wedi ei garcharu ar gam, mae Noel Thomas yn cwestiynu penodiad Angela van den Bogerd

Dywedodd wrth raglen Newyddion: "Mae 'di eistedd wrth ochr ei chadeirydd mewn parliamentary committee yn gwadu'r petha' ma' i gyd.

"Dy'n ni ddim wedi cael gw'bod yn iawn beth sydd 'di digwydd tan oedd y cwrt cases dwetha' ma' a beth oedd y barnwr wedi dweud.

"Mae ei ddyfarniad dros 800 tudalen. Os fysech chi'n darllen hwnna, mae o'n erchyll."

Ac roedd ganddo'r neges yma i'r Gymdeithas Bêl-droed: "Sbïwch i fewn i bethau. Dangoswch barch i bobl.

"Ydyn nhw'n gwneud ymchwiliad iawn? Achos os fyswn i isho swydd, yn bendant fysa'r bobl sydd isho fy nghymryd i yn mynd i edrych i mewn i 'nghefndir i."

Fe ofynnwyd am ymateb y Gymdeithas Bêl-droed i'r pryderon am apwyntio Mrs van den Bogerd. "Does y Gymdeithas ddim sylw i'w wneud ar hyn," oedd eu hymateb.

Er gwaethaf sawl cais i gysylltu â Mrs van den Bogerd, dyw hi heb ymateb i'r negeseuon eto.

Straeon perthnasol