Menter leol yn gobeithio ehangu drwy brynu bwthyn

Liam Evans
Gohebydd BBC Cymru

Cyhoeddwyd

Mae menter gymunedol, sydd eisoes yn berchen tafarn leol, yn gobeithio mynd i'r afael â'r "argyfwng ail dai" drwy brynu bwthyn lleol i'w rentu.

Mae Menter y Plu, Llanystumdwy yn gobeithio prynu hen gapel yn y pentref i'w rhentu fel tŷ gwyliau gydag unrhyw elw yn dod 'nôl i'r economi leol.

Yn ôl y fenter bwriad cynllun o'r fath ydi sicrhau bod twristiaeth yn gweithio i bobl leol a bod yr "economi leol yn gwneud y mwyaf ohoni".

Mae Menter y Plu eisoes yn berchen ar Dafarn y Plu yn Llanystumdwy ger Criccieth a hynny ers dros flwyddyn bellach.

'Twristiaeth gymunedol'

Mewn cwta dwy flynedd mae pobl leol, drwy'r fenter, wedi cyflawni dipyn.

Maen nhw wedi prynu'r dafarn leol ac wedi bod yn rhan o raglen S4C 'Prosiect Pum Mil' er mwyn trawsnewid y gofod allanol i ddenu rhagor o ymwelwyr.

Mae'r fenter rŵan yn gobeithio ychwanegu at y rhestr yna drwy brynu bwthyn lleol sef 'Capel Cariad' a sicrhau bod "twristiaeth yn cyfrannu at yr economi leol".

"Da ni'n dilyn syniad o dwristiaeth gymunedol," meddai un o aelodau'r fenter, Tegid Jones

"Da ni am neud yn siŵr bod yr incwm sy'n dod o dwristiaeth yn cael ei gylchdroi yn y gymuned a bod yr economi leol yn gwneud y mwyaf ohoni."

Disgrifiad,
Tegid Jones: "Roedden ni'n pryderu fod hwn am droi'n dŷ haf"

Yn ôl Mr Jones mae'r cyfnod diwethaf hwn wedi dangos effaith y "broblem" mae tai haf yn cael yn lleol.

"Oedda' ni'n poeni y byddai hwn yn troi yn dŷ haf neu yn ail dŷ a basa hwnna'n ychwanegu at yr argyfwng sydd yn ein cymunedau," meddai.

Mae'r hen gapel eisoes yn gweithio fel llety i ymwelwyr a'r isadeiledd i greu bwthyn yno'n barod.

"Mae'r lle yn barod i fynd mewn ffordd. Mae'n hardd ac mae 'na ddodrefn yma i bobl ddod rŵan."

Y cam nesaf i'r fenter bydd ceisio dwyn perswâd ar ragor o bobl i gyfrannu at y cynllun newydd drwy ofyn i bobl o bell ac agos brynu cyfranddaliadau.