BBC Cymru Fyw

Rheolau atal cefnogwyr chwaraeon i barhau am y tro

Published
Pynciau Cysylltiedig
  • Haint coronafeirws
image copyrightHuw Evans picture agency

Cadarnhawyd na fydd cefnogwyr pêl-droed a rygbi'n cael mynychu gemau byw yng Nghymru, am y tro o leiaf.

Mae clybiau pêl-droed Caerdydd ac Abertawe, Cymdeithas Bêl-droed Cymru ac Undeb Rygbi Cymru wedi bod yn trafod y posibilrwydd o ganiatáu i nifer cyfyngedig o gefnogwyr fynychu gemau byw, fel fydd yn digwydd mewn rhai rhannau o Loegr o 2 Rhagfyr.

Ond cadarnhaodd y llywodraeth na fydd hynny'n digwydd yn y dyfodol agos.

Yn Lloegr o ddydd Mercher ymlaen bydd hyd at 2,000 o gefnogwyr yn cael mynychu gemau mewn ardaloedd Lefel 2, a 4,000 mewn ardaloedd Lefel 1.

Dywedodd llefarydd y llywodraeth: "Byddwn yn parhau i wneud penderfyniadau ar sail y sefyllfa yng Nghymru gydag iechyd cyhoeddus yn cael blaenoriaeth.

"Mae'r Prif Weinidog newydd gyhoeddi y bydd y cyfyngiadau'n cael eu tynhau, felly mae Cymru yn cyfateb i ardaloedd Lefel 3 yn Yr Alban a Lloegr, lle nad oes hawl i bobl fynd i wylio gemau."

Byddai'r llywodraeth yn parhau i adolygu'r sefyllfa, meddai.

image copyrightGetty Images
image captionMae rheolwr Caerdydd, Neil Harris, yn dweud bod timau Cymru dan anfantais

Mewn cynhadledd i'r wasg fore Llun dywedodd rheolwr Caerdydd, Neil Harris fod rhaid gwneud beth sydd orau i Gymru gyfan.

"Ond os ydych chi'n rhoi gwledydd o'r neilltu am funud a chanolbwyntio ar bêl-droed ac Uwchgynghrair Lloegr a'r Gynghrair Bêl-droed (EFL), yna mae'n anodd pan mae rhai ardaloedd yn cael derbyn 4,000 o gefnogwyr ac ardaloedd eraill yn cael dim.

'Dan anfantais'

"Os ydym ni ac Abertawe yn mynd i chwarae timau eraill yn y Bencampwriaeth yn y 10 gêm nesaf ac mae caniatâd i 4,000 o gefnogwyr, ac yna mae hynny'n mynd yn 6,000 a wedyn yn 10,000 dros gyfnod o amser, tra rydan ni'n cael dim, yna mae'n golled i ni.

"Mae'n anfantais i ni ac Abertawe. Does 'na ddim gwadu hynny.

"Os yw hyn am gael ei wneud ar y system "haenau" dwi'n deall hynny, ond os yw am olygu bod 90 o glybiau'n cael caniatáu cefnogwyr a ni'n tri, yn cynnwys Casnewydd, ddim yn cael hynny, yna mae'n mynd i effeithio arnon ni ac fe fyddwn yn cael ein gadael ar ôl.

"Mae'n gorfod bod yn ddiogel, ac rydym i gyd yn deall hynny, ond dewch dewch, peidiwch a'n rhoi ni dan anfantais."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol

  • Chwaraewyr pêl-droed yn dychwelyd, ond dim cefnogwyr