29 yn rhagor o farwolaethau yng Nghymru

Published
Pynciau Cysylltiedig
image copyrightGetty Images

Mae 29 yn fwy o farwolaethau yn gysylltiedig gyda coronafeirws wedi eu cofnodi yng Nghymru yn ôl y ffigyrau diweddaraf.

Golygai fod cyfanswm o 2,523 wedi marw yma ers dechrau'r pandemig.

Yn ôl ffigyrau Iechyd Cyhoeddus Cymru bu cynnydd o 1,445 o bobl sydd wedi profi'n bositif, gan ddod â'r cyfanswm i 78,536.

Cafodd 16,798 o brofion eu cynnal ddydd Gwener.

O'r profion positif roedd 204 yn Rhondda Cynon Taf, gyda 174 yng Nghaerdydd a 134 yn Abertawe.

Cafodd 14 o'r marwolaethau eu cofnodi yn ardal bwrdd iechyd Bae Abertawe ac Aneurin Bevan.

Roedd wyth o'r marwolaethau yn ardal bwrdd iechyd Cwm Taf, pedwar yn ardal Betsi Cadwaladr, dau yn ardal Hywel Dda ac un yn ardal Caerdydd a'r Fro.

Mae'r gyfradd o bobl sydd wedi eu heintio wedi codi i 321 am bob 100,000 yng Nghasnewydd.

Y sir â'r gyfradd isaf yw Conwy gyda 17.9 ac yna Gwynedd gyda 26.5

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol