BBC Cymru Fyw

Llanc wedi ei drywanu yn Nhreganna, Caerdydd

Published

Mae llanc 17 oed wedi cael ei drywanu yn ardal Treganna, Caerdydd fore Mercher.

Cafodd y bachgen ei drywanu yn ardal Broad Street am tua 10:00.

Dywed Gwasanaeth Ambiwlans Cymru iddynt "dderbyn galwad tua 10:22 ar 么l adroddiadau fod person angen triniaeth feddygol frys ar Ffordd Virgil".

"Cafodd y claf ei gludo i'r Ysbyty Athrofaol yng Nghaerdydd."

Dywedodd Heddlu De Cymru nad yw anafiadau'r bachgen yn peryglu ei fywyd.

Mae bachgen 15 oed o ardal Glan-yr-afon, Caerdydd wedi ei arestio.

Ychwanegodd yr heddlu eu bod yn credu nad yw'r ymosodiad hwn, ac un arall dros y penwythnos, yn rhai ar hap.

Dywedodd yr heddlu bod y digwyddiadau'n "ymwneud 芒 grwpiau o fechgyn yn eu harddegau yn targedu ei gilydd".

Mae swyddogion yn ymchwilio yn ardaloedd Treganna, Glan-yr-afon a Grangetown.

Yn y cyfamser, mae rhieni disgyblion yn Ysgol Fitzalan yn Lecwydd wedi derbyn llythyr gan yr awdurdodau yn dilyn y trywanu.

"Rydym wedi cael gwybod am ddigwyddiad o fewn y gymuned leol," meddai'r ysgol.

"Hyd nes ein bod yn gwybod mwy a all disgyblon aros ar y safle, hyd yn oed os yw eich gwersi am y diwrnod wedi gorffen.

"Bydd angen i chi aros yn y Ganolfan Addysgu tan y cewch wybod ei bod yn ddiogel i adael safle'r ysgol.

"Os nad oes gennych wersi tan y prynhawn yma, peidiwch 芒 dod i'r ysgol.

"Anfonwch e-bost i'ch athrawon yn gofyn i chi gymryd rhan mewn gwersi drwy Teams."

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter

Dywed Heddlu'r De eu bod wedi cael mwy o bwerau wrth blismona ardaloedd Treganna a Grangetown yn y ddinas.

Mae'r rhybudd S60 yn rhoi mwy o bwerau i'r heddlu archwilio pobl yn y fan a'r lle.

Yn 么l llefarydd bwriad y rhybudd yw "rhwystro trais difrifol, i ddod o hyd i arfau peryglus ac i ddal pobl sy'n cludo arfau".

Maen nhw hefyd wedi cael pwerau S35 sy'n rhoi'r hawl iddynt wahardd person rhag mynd i ardal benodol am gyfnod o 48 awr.

Pynciau Cysylltiedig

  • Cyfraith a threfn
  • Heddlu De Cymru
  • Caerdydd