Pregethwr Islamaidd yn gwadu treisio merch mewn mosg

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Athena Pictures
Disgrifiad o’r llun,
Mae Khandaker Rahman yn gwadu'r cyhuddiadau yn ei erbyn

Clywodd llys fod pregethwr Islamaidd sydd wedi'i gyhuddo o dreisio merch dan 16 oed wedi cael ei arestio 15 mlynedd wedi'r drosedd honedig wedi i'r ferch ei nabod mewn fideo YouTube.

Roedd y ferch, sydd bellach yn oedolyn, ond yn nabod yr ymosodwr honedig fel 'Yr Imam' cyn dod ar draws delwedd o Khandaker Rahman ar-lein.

Dywed ei bod wedi nabod proffil y pregethwr 64 oed o'r ochr, tynnu llun o'r fideo a mynd at yr heddlu.

Mae'r diffynnydd, o Gwmdu, yn Abertawe, yn gwadu treisio a dau gyhuddiad o ymosodiadau rhyw.

'Uchel ei barch'

Dywed y dioddefwr honedig ei bod wedi teimlo euogrwydd ar ôl cael ei threisio mewn mosg yn ne Cymru, ac roedd eisiau dod â'r digwyddiad i ben a symud yn ei blaen gyda'i bywyd.

Yn ôl John Hipkin QC ar ran yr erlyniad, roedd y pregethwr yn "uchel ei barch" ond fe dreisiodd y ferch yn ystod gwersi crefyddol.

"Cytunodd i adael iddi fynd adre'n gynnar os fyddai'n ei helpu i symud rhywfaint o lyfrau o'r llyfrgell i fyny grisiau," meddai wrth y rheithgor yn Llys Y Goron Abertawe.

"Ar eu ffordd yna, fe wthiodd hi i ystafell ymolchi ac fe syrthiodd i'r llawr gan daro ei phen.

"Y peth nesaf mae hi'n ei gofio yw Rahman ar ei phen."

Clywodd y llys fod y ferch wedi rhedeg o'r mosg i gar ei thad, oedd wedi'i barcio tu allan.

Stopiodd fynd i'r mosg wedi i'r diffynnydd ymosod arni'n rhywiol ar ddau achlysur gwahanol.

Mae'r achos yn parhau.