Cymro'n gobeithio am lwyddiant yn ras Cwpan America

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Ineos Team UK
Disgrifiad o’r llun,
Mae Bleddyn yn Seland Newydd ar hyn o bryd yn paratoi ar gyfer y cystadlu ddechrau'r flwyddyn nesaf

Mae ras hwylio Cwpan America ymysg y cystadlaethau uchaf eu parch yn y byd, ac mae Cymro yn gobeithio chwarae rhan flaenllaw yn y gystadleuaeth ddechrau'r flwyddyn nesaf.

Cwpan America ydy'r tlws chwaraeon hynaf yn y byd, ac mae Bleddyn Môn o Amlwch, syn rhan o dîm Ineos, yn gobeithio bod y tîm cyntaf o Brydain i ennill y ras.

Roedd Bleddyn yn rhan o dîm Ineos y tro diwethaf i'r ras gael ei chynnal yn 2017, gyda'r tîm bryd hynny'n defnyddio'r enw Land Rover BAR.

Ond ni lwyddodd y tîm o Brydain i wneud y rownd derfynol yn Bermuda, ble cafodd yr Unol Daleithiau eu trechu gan Seland Newydd.

Wedi hynny bu'n rasio o amgylch y byd fel rhan o'r Volvo Ocean Race yn 2018, cyn dychwelyd i dîm Ineos er mwyn paratoi ar gyfer y gystadleuaeth yn 2021.

'Hwylio oddi ar y traeth ym Môn'

"Dwi 'di bod yn hwylio ers o'n i'n chwech neu saith oed, oddi ar y traeth yn Ynys Môn," meddai Bleddyn wrth BBC Cymru.

"Ers hynny mae llawer iawn wedi digwydd - nes i ddatblygu trwy hwylio o gwmpas Cymru a Phrydain, ac wedyn o gwmpas y byd i gyd, mewn pob math o wahanol gychod.

"Yn ogystal â hynny o'n i wedi mynd i'r brifysgol yn Southampton ac wedi astudio peirianneg lawn yn fan'na."

Ffynhonnell y llun, Ineos Team UK
Disgrifiad o’r llun,
Oherwydd ei radd a'i gefndir mewn hwylio, mae Bleddyn yn chwarae dwy rôl allweddol gyda thîm Ineos

Wedi hynny cafodd Bleddyn gyfle i ymuno â thîm hwylio newydd Ben Ainslie - yr hwyliwr mwyaf llwyddiannus yn hanes y Gemau Olympaidd.

Mae Ainslie wedi ennill Cwpan America 'nôl yn 2013, ond gyda thîm Oracle o'r Unol Daleithiau, ac wedi hynny bu'n rhan o sefydlu tîm ym Mhrydain - tîm sy'n defnyddio enw Ineos erbyn heddiw.

Rôl ddwbl o fewn y tîm

"Ar ôl gorffen yn Southampton o'n i'n ffodus iawn o allu mynd i Porthsmouth efo Ben a'r tîm i gystadlu yn y Cwpan diwethaf," meddai Bleddyn.

"O'dd hynny i ddechrau ar yr ochr peirianneg yn benodol, ac wedyn fe wnaeth hynny ddatblygu i fod yn fwy o hwylio llawn amser, ac wedyn gallu rasio yn y Cwpan yn Bermuda [yn 2017].

"Ers hynny dwi wedi cystadlu yn y ras o gwmpas y byd, cyn ailymuno efo Ben a'r tîm ym mis Medi 2018, ac ers hynny 'da ni wedi bod yn paratoi ar gyfer y gystadleuaeth yma."

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ben Ainslie wedi ennill Cwpan America 'nôl yn 2013, ond gyda thîm Oracle o'r Unol Daleithiau

Oherwydd ei radd a'i gefndir mewn hwylio, mae Bleddyn yn chwarae dwy rôl allweddol gyda thîm Ineos.

"Mae gen i ddwy rôl o fewn y tîm - dwi'n rhan o'r tîm dylunio a hefyd yn hwylio ar y cwch allan ar y dŵr," meddai.

"I fi mae hynny'n gyfuniad perffaith - gallu gwneud rhywbeth o'n i wedi'i wneud ers o'n i'n fachgen bach yn hwylio, a hefyd cael proffesiwn o wneud gradd mewn peirianneg.

"O fewn hwylio dyma'r pinacl o'r ddwy ochr, felly dwi'n teimlo'n ffodus iawn."

'Hedfan uwchben y dŵr'

Ar hyn o bryd mae Bleddyn yn Seland Newydd yn paratoi ar gyfer y cystadlu ddechrau'r flwyddyn nesaf, ac mae'r criw hefyd yn y broses o orffen dylunio ac adeiladu'r cwch ar gyfer y gystadleuaeth.

"Y peth fwyaf anhygoel am y cwch yma ydy'r ffaith ei fod y cwch ei hun ddim yn y dŵr - mae'r cwch yn hedfan mewn ffordd uwchben y dŵr, yn eistedd ar ddwy adain sydd o dan y dŵr," meddai.

"Mae'r cwch yn 75 troedfedd o hyd, felly pan 'da chi'n ei weld o yn eistedd yn y dŵr, dydych chi byth yn meddwl y gallai o ddechrau hwylio uwchben y dŵr."

Ffynhonnell y llun, Ineos Team UK
Disgrifiad o’r llun,
Mae Bleddyn wedi chwarae rhan flaenllaw yn nyluniad y cwch ar gyfer y ras, sy'n "hedfan mewn ffordd uwchben y dŵr"

Does yr un tîm o Brydain erioed wedi ennill Cwpan America, ond mae Bleddyn yn ffyddiog bod y gallu o fewn tîm Ineos i hawlio eu lle yn y rownd derfynol a threchu'r deiliaid o Seland Newydd.

"I ddechrau 'da ni'n gorfod curo timau America a'r Eidal, ac wedyn byddai gennym ni siawns o rasio yn erbyn tîm Seland Newydd.

"Os 'da ni'n cael y cyfle yna ac yn gallu eu curo nhw, bysa hynny'n anhygoel - yn enwedig ar ôl bod yn rhan o'r tîm ers y cychwyn."

Bydd Cwpan America 2021 yn cael ei gynnal yn Auckland, Seland Newydd rhwng 6 a 21 Mawrth, gyda'r rowndiau rhagbrofol ym mis Ionawr a Chwefror.