BBC Cymru Fyw

Yr heddlu'n arestio pedwar arall wedi ffrwgwd Caerdydd

Published
image copyrightMatthew Horwood
image captionRoedd swyddogion yr heddlu wedi cau sawl stryd sy'n arwain at Heol y Frenhines wedi'r digwyddiad nos Sadwrn

Dywed Heddlu De Cymru fod pedwar yn rhagor o bobl wedi cael eu harestio yn dilyn digwyddiad yng Nghaerdydd nos Sadwrn, ble cafodd tri o bobl eu trywanu.

Mae'n dod â chyfanswm y rhai sydd wedi eu harestio i saith, a dywed yr heddlu eu bod yn disgwyl i'r nifer hynny gynyddu ymhellach.

Mae'r saith - sydd oll yn ddynion ifanc rhwng 16 ac 17 oed - wedi eu harestio ar amheuaeth o achosi anrhefn treisgar.

Cafodd y saith eu rhyddhau a'r fechnïaeth tra bod ymchwiliadau'n parhau.

Fe aed â chwech o ddynion i'r ysbyty yn dilyn y digwyddiad, gydag anafiadau yn cynnwys cael eu trywanu ac anafiadau i'r pen.

image copyrightMatthew Horwood
image captionDywed yr heddlu fod yr ymchwiliad i'r digwyddiad yn parhau

Dywed yr heddlu fod yr helynt - ddigwyddodd toc cyn 22:00 nos Sadwrn - yn ymwneud â grwpiau o ardaloedd Grangetown a Thredelerch.

Dywedodd y ditectif uwch arolygydd Esyr Jones: "Mae' hi'n ddyddiau cynnar ac rydym dal yn rhoi darlun at ei gilydd o beth ddigwyddodd ddydd Sadwrn.

"Mae dau grŵp o bobl ifanc wedi dod i ganol y ddinas, rhai gyda chyllyll, a'r canlyniad yw lefel annerbyniol o drais.

"Rydym yn dal i edrych ar dystiolaeth camera cylch cyfyng ac yn siarad gyda thystion."

O'r chwech a gafodd driniaeth ysbyty, mae tri yn parhau yno gydag anafiadau sydd ddim yn peryglu eu bywydau.

Mae'r heddlu yn parhau i apelio am dystion i'r digwyddiad.

Pynciau Cysylltiedig

  • Cyfraith a threfn
  • Heddlu De Cymru
  • Caerdydd

Straeon perthnasol

  • Pwerau argyfwng i'r heddlu ar ôl trais Caerdydd