BBC Cymru Fyw

Y cwmni trelars a'r sêr Hollywood

Published
image copyrightAlan Fryer/Geograph/Getty Images
image captionCyhoeddodd Rob McElhenney, yr actor tu ôl i It's Always Sunny in Philadelphia, a Ryan Reynolds, seren Deadpool, eu bod wedi prynu CPD Wrecsam mewn fideo'n hysbysebu'r noddwyr, Ifor Williams Trailers

Ble ydy'r lle pellaf yn y byd rydych chi wedi gweld un o drelars Ifor Williams?

Prin ydi'r buarth fferm yng Nghymru sydd heb un o gerbydau'r cwmni wedi ei barcio ymysg y tractors a'r pic-yps, ond mae Ifor Williams bellach yn enw sy'n cael ei gysylltu gyda Hollywood diolch i fideo gan yr actorion Ryan Reynolds a Rob McElhenney, perchnogion newydd Clwb Pêl-droed Wrecsam.

Y cwmni o ogledd Cymru yw noddwyr Clwb Pêl-droed Wrecsam ers 2016.

Mae'r fideo'n hysbysebu eu cynnyrch gan y ddau actor wedi ei weld bron i bum miliwn o weithiau hyd yma.

"Oedden ni'n clywed ryw si bod ne rywbeth yn mynd i ddigwydd..." meddai Llion Roberts, Rheolwr Cyfrifon Gwerthu i'r cwmni, ar raglen Aled Hughes, Radio Cymru " ... ond be ddoth allan ar Twitter, wel o'n i ddim yn cweit coelio fo i ddeud y gwir!

"Mae'n newyddion grêt."

'Ar y ffôn'

Tybed oes 'na fwy o gydweithio i ddod rhwng Hollywood a Corwen, lle mae pencadlys y cwmni?

"Maen nhw wedi bod ar y ffôn neithiwr efo'r cyfarwyddwr Carole Williams so mae hynny'n dangos bod gynnyn nhw feddwl mawr o'r cysylltiad rhyngddon ni a nhw a Wrecsam - ryw dwtch personol, sy'n grêt i ddeud y gwir," meddai Llion Roberts.

"Dwi ddim yn siŵr be ga'th ei ddweud yn iawn ond maen nhw wedi cysylltu i ddiolch iddi hi a'r cwmni am y gefnogaeth.

image captionMae cwmni Ifor Williams wedi noddi Wrecsam ers tymor 2016-17. Ymddangosiad cyhoeddus cynta'r crys oedd yn Eisteddfod Sir y Fflint 2016 lle roedd y chwaraewyr Paul Rutherford a Robbie Evans yn gwisgo'r crysau cartref ac oddi-cartref.

"Mae yn grêt bod nhw wedi cysylltu mor fuan ar ôl y newyddion egsgliwsif.

"Mae'n grêt i gogledd Cymru i gyd dwi'n meddwl."

O Gynwyd dros y byd

Ond hyd yn oed cyn i'r sêr droi eu sylw at Wrecsam mae'r cwmni trelars teuluol wedi bod yn dosbarthu i Ewrop, Awstralia, Seland Newydd, rhannau o'r Dwyrain Canol a Gwlad yr Iâ ers blynyddoedd.

Mae mwy nag un Cymro neu Gymraes ar ei wyliau wedi cael y boddhad o adnabod y sticar glas a gwyn ar gerbyd arian ymhell oddi cartef.

Dipyn o lwyddiant i'r cwmni a sefydlwyd gan Ifor Williams a Marian Williams ym mhentref gwledig Cynwyd ger Corwen yn 1958.

Fe bostiodd yr hanesydd Martin Johnes lun o hysbyseb i'r cwmni o 1969 yn hysbysebu eu cerbyd ar gyfer cludo tractor, anifeiliaid, bêls gwair, neu unrhyw beth arall fyddech chi'n ei gysylltu â gwaith fferm ac sy'n pwyso hyd at dair tunnell a hanner!

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter

Erbyn hyn, mae ganddyn nhw ddosbarthwyr drwy Brydain a thramor a nhw yw'r cwmni mwyaf yn y DU sy'n gwneud cerbydau dros 3500kg.

Mae wedi tyfu i gyflogi dros 600 o staff dros bedwar safle: yng Nghynwyd a Chorwen yn Sir Ddinbych a Sandycroft a Glannau Dyfrdwy yn Sir y Fflint.

"Ryden ni wedi bod yn gwerthu dim jest ym Mhrydain, ond Seland Newydd, Awstralia, Hong Kong, ryden ni wedi gwerthu ym mhob man ar hyd y blynyddoedd... ond mae hyn yn beth hollol wahanol," meddai Llion Roberts wrth groesawu'r newyddion am y perchnogion enwog newydd ar y Cae Ras.

image copyrightMandy Jones
image captionGweithwyr Ifor Williams yng Nghorwen, a chefnogwyr brwd i CPD Wrecsam, Rhys Davies (blaen) gyda Cliff Lewis, Martin Bodden, Kyle Jones a Kevin Roberts y tu ôl iddo

Cadarnhaodd Carole Williams, sydd bellach yn ysgrifennydd y cwmni, bod y fideo yn sôn am y cwmni yn "annisgwyl" ond ei fod wedi ei wneud "mewn ffordd ddoniol a hollol wreiddiol."

Mae wedi cael ei wylio 4.9 miliwn o weithiau hyd yma.

Yn ôl Mrs Williams mae'r ddau actor "o ddifrif ynglŷn ag adfywio'r clwb a'i drawsnewid yn rym byd-eang - ond sydd ddim yn anghofio ei wreiddiau."

"Maen nhw'n amlwg wedi gweld teyrngarwch angerddol y cefnogwyr a beth mae'r clwb yn ei olygu iddyn nhw a sut mae'r cariad hwnnw yn rhan annatod o'r dref a'r gymuned ehangach.

"Yn sicr mae Ryan a Rob wedi cychwyn ar y droed iawn ac mae'r cefnogwyr reit y tu ôl iddyn nhw, fel ninnau yn Ifor Williams Trailers. Ac fel yr holl gefnogwyr eraill, rydym yn breuddwydio am ddiweddglo hapus Hollywoodaidd."

Pwy â wyr na fydd yr enw Cymreig ar y sticar glas a gwyn cyfarwydd yna i'w weld ar Highway 101 cyn hir? Neu efallai yn y cefndir yng nghyfres fawr nesaf Netflix?

image copyrightCPD Wrecsam/Twitter
image captionPenderfyniad yr actorion oedd creu'r fideo eu hunain yn ôl llefarydd ar ran cwmni Ifor Williams

Hefyd o ddiddordeb: