BBC Cymru Fyw

Coronafeirws: 28 yn rhagor o farwolaethau

Published
Pynciau Cysylltiedig
  • Haint coronafeirws
image copyrightAndrew Milligan/Getty Images

Mae ystadegau dyddiol Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cofnodi 28 yn rhagor o farwolaethau Covid-19.

Mae hyn yn golygu fod nifer y marwolaethau Covid-19 yng Nghymru bellach yn 2,365.

Fe gofnodwyd 1,016 o achosion newydd, a chyfanswm nifer yr achosion hyd yma ydy 71,533.

O'r achosion newydd, roedd 119 yn Rhondda Cynon Taf, gyda 114 yn Abertawe.

Mae cyfradd yr achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth dros y saith diwrnod diwethaf ar ei uchaf ym Mlaenau Gwent, gyda 396.5 o bob 100,000 o'r boblogaeth.

Mae cyfradd Castell-nedd Port Talbot yn 258.9, gyda Merthyr Tudful yn 250.3, Rhondda Cynon Taf yn 246.6, Abertawe yn 241.7 a chyfradd Caerffili yn 240.2

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol

  • Cannoedd ym Merthyr Tudful yn derbyn prawf Covid-19