BBC Cymru Fyw

Kylie Minogue a dylanwad ei Nain Gymreig

Published

Gyda'i halbym newydd, Disco, wedi mynd â hi i frig siartiau'r DU am y pumed degawd yn olynol, y ddynes gyntaf i gyflawni hynny, mae'n amlwg fod Kylie Minogue yn fytholwyrdd - yn union fel ei Nain Gymreig sy'n troi'n 100 oed fis Rhagfyr.

Mae'n dal i siarad mewn acen Gymreig gref, meddai'r gantores mewn sgwrs am ei gwreiddiau Cymreig ar BBC Radio Wales, ac mae wrth ei bodd pan mae'n cael y cyfle prin i siarad Cymraeg.

Fe ymfudodd Millicent Jones (Riddiford cyn priodi) a'i gŵr Dennis o Faesteg yn ne Cymru i Awstralia yn 1955 pan oedd Carol, mam Kylie Minogue, yn ferch fach.

"Fe aethon nhw i Awstralia pan oedd hi'n 10 oed," meddai Kylie Minogue ar raglen Carol Vorderman.

"Felly atgofion cynharaf fy Mam ydy ohonyn nhw yng Nghymru wrth gwrs, a dwi wedi gweld lluniau ohonyn nhw yno.

"Ond dwi'n gwaredu i feddwl am fy Nain druan, yn sâl môr yr holl amser.

"Roedd ganddi bedwar o blant bryd hynny, mi gafodd hi chwech i gyd, ac mi aethon nhw o gymoedd Cymru i ogledd Queensland; Queensland drofannol efo mangos yn syrthio o'r coed a neidr yn y blwch llythyrau.

"Sut wnaethon nhw addasu, dwn i ddim."

Mae Millicent wedi bod ar sawl ymweliad i weld teulu yng Nghymru dros y blynyddoedd ac ar un o'r rheiny yn 1994 fe gafodd ei chyfweld ar gyfer rhaglen Heno.

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter

Mae'n amlwg fod y nain hefyd yn dotio ar ei hwyresau enwog ond yr un mor gartrefol adref gyda'i theulu yng Nghymru.

"Mae pob un ohonyn nhw'n fy ngalw i'n Nain," meddai wrth y cyflwynydd Huw Eurig Jones.

Kylie yw un o dri phlentyn Carol a Ron Minogue, mae ei chwaer iau Dannii hefyd yn actores a chantores ac yn enwog fel beirniad ar raglen X Factor ac mae ganddyn nhw frawd o'r enw Brendan.

Dylanwad 'Nain'

"Hi ydi matriarch y teulu erioed," meddai Kylie gan ddweud ei bod yn dal i gracio jôcs er ei bod mewn gwth o oedran.

"Dwi'n hoffi meddwl fod y rhan ohona' i sy'n rhy siaradus fel arfer, bob amser â rhywbeth i'w ddweud, neu'n trio gwneud ryw sylw ffraeth, dwi'n credu bod hynna'n dod gan fy Nain.

"Mi wnaeth hi fy nysgu sut i wnïo a thorri patrymau pan o'n i'n 14 a nysgu i am altro dillad i'n ffitio i a sut i weu.

"Mae hi'n gymeriad cryf yn fy mywyd.

"Roedd y teulu o Faesteg ac roedd lot o'r teulu ym Mhort Talbot a Phen-y-bont... dyna'r oll dwi'n ei wybod," meddai.

"Dwi'n hanner Cymraes!"

Mae wedi siarad o'r blaen am ei mam a'i nain o Faesteg, gan ddweud wrth Eleri Siôn yn 2018 ei bod wedi ei magu gyda chacennau cri, llwyau caru, doliau Cymreig ac ymadroddion fel 'diolch yn fawr' a 'nos da'.

Mae Dannii Minogue wedi sôn am rai o'r geiriau Cymraeg a ddysgodd gan ei nain hefyd pan gafodd her Ddydd Gŵyl Dewi gan BBC Cymru.

image copyrightPascal Le Segretain/Getty Images
image captionKylie Minogue gyda'i rhieni Carol a Ron gyda Gweinidog Diwylliant Ffrainc (chwith) yn derbyn gwobr 'Chevalier des Arts et des Lettre' yn 2008

Cymro o Gaerffili

Wedi sawl perthynas yn llygad y cyhoedd, Cymro yw cariad diweddaraf Kylie.

Paul Solomons o Gaerffili yw Cyfarwyddwr Creadigol cylchgrawn GQ. Dywedodd y gantores ei fod wedi gwneud ymdrech arbennig i ymarfer ychydig frawddegau o Gymraeg pan wnaeth gyfarfod Millicent am y tro cyntaf, er nad yw'n siarad yr iaith.

Fe wnaeth ei "hwyneb hi oleuo wrth i rywun siarad yn Gymraeg efo hi," meddai Kylie Minogue.

image copyrightDavid M. Benett/Getty Images
image captionMae Paul Solomons, partner Kylie, yn dod o Gaerffili

Blaenau Ffestiniog a'r clocsiwr

Ond, os mai o Faesteg mae'r teulu, pam fod Kylie Minogue yn galw "matriarch y teulu" wrth y term gogleddol Nain ac nid Mam-gu?

Daw'r ateb i hynny efallai gan yr awdur a'r cerddor Dewi Prysor, sy'n falch o hawlio ei fod o'n perthyn i Kylie hefyd drwy gysylltiad gyda Blaenau Ffestiniog, ble ganwyd mam Millicent.

Mewn pennod o raglen radio Rhys Mwyn oedd yn trafod pwy oedd yn perthyn i sêr cerddorol enwog, dywedodd Dewi ei fod wedi canfod coeden deulu Kylie ynghanol cangen o deulu ei dad.

Roedd hen hen nain Dewi, Harriet Hughes, yn chwaer i Moses Hughes "y clocsiwr", hen hen daid i Carol Jones, mam Kylie a Dannii Minogue.

Fe gafon nhw eu magu ar fferm ger Capel Celyn ond aeth cangen o'r teulu i Flaenau Ffestiniog.

"Aeth mab Moses Hughes y clocsiwr, Elias, i 'Stiniog i weithio yn y chwareli a priodi Margaret Ellis ac o'r briodas honno ddaeth cangen deuluol 'Stiniog Kylie Minogue.

"A changen o'r teulu hwnnw wedyn ffeindiodd ei ffordd i Faesteg lle ganwyd mam Kylie, Carol."

Gyda dawnsio yn rhan annatod o fod yn sêr pop fel Kylie a Dannii, a'u mam Carol yn ddawnsiwr bale cyn iddi setlo i fagu teulu, tybed a wnaethon nhw etifeddu'r ddawn gan eu cyn-daid, y clocsiwr Moses Hughes?

Dawns y glocsen - syniad i fideo nesaf Kylie efallai...

Hefyd o ddiddordeb:

Pynciau Cysylltiedig

  • Enwogion
  • Diwylliant Cymru