Lle i enaid gael llonydd: Lisa Gwilym

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Lisa Gwilym
Disgrifiad o’r llun,
Lisa Gwilym gyda'i gŵr Llŷr Evans a'u mab Jacob

Mae'r gyflwynwraig Lisa Gwilym yn lais cyfarwydd ar BBC Radio Cymru'n wythnosol ac yn cyflwyno rhaglenni fel Ffit Cymru ar S4C. Yma, mae'n trafod y lle sy'n rhoi llonyddwch meddwl iddi hi a'i gŵr, yr actor Llŷr Evans, a'u mab Jacob, yn agos at eu cartref yn Y Felinheli:

'Dod i adnabod ein milltir sgwâr'

Sawl gwaith dwi 'di deud eleni - "da ni'n lwcus bod ni'n byw mewn lle braf"?

Fel nifer o deuluoedd eraill, 'da ni wedi manteisio ar bob un cyfle i fynd allan i grwydro a dod i adnabod ein millitr sgwâr, ac wastad yn gwerthfawrogi'r golygfeydd a'r gwyrddni sydd o'n cwmpas.

A ninnau'n byw ym mhentref hyfryd Y Felinheli, mae modd dilyn llwybr yr arfordir a cherdded ar hyd lan y Fenai, a mwynhau pob math o ryfeddodau ar dir y Faenol.

Ffynhonnell y llun, Lisa Gwilym

Mynd heibio plasdy trawiadol Plas Newydd ochr arall y dŵr, chwarae cuddio yn y coed, chwilio am fywyd gwyllt yn un o'r cuddfannau adar, neu eistedd am funud i fyfyrio ac edrych draw tuag at Ben Llŷn.

Lliwiau'r blodau yn y gwanwyn, lliwiau'r dail yn yr hydref, mae o'r lle delfrydol i gael dianc a chael seibiant o'n bywydau prysur.

Ffynhonnell y llun, Lisa Gwilym
Disgrifiad o’r llun,
Cuddfan adar ar lan y Fenai

Does 'na'm eiliad o lonyddwch i'w gael efo hogyn bach chwech oed sy'n ysu i gael darganfod y byd, a 'da ni wrth ein boddau yn mynd ar anturiaethau yn ei gwmni ac yn ei annog i ddilyn llwybr ei hun.

Ffynhonnell y llun, Lisa Gwilym
Disgrifiad o’r llun,
Edrych dros y Fenai at gyfeiriad Pen Llŷn

A does dim yn well na chael bod allan yn yr awyr iach - yn cerdded, chwarae neu'n rhedeg - mae'n sicr yn dda i'r enaid.

A nai ddeud o eto, am y milfed tro eleni, 'da ni'n lwcus bod ni'n byw mewn lle mor braf'!

Hefyd o ddiddordeb: