Lle i enaid gael llonydd: Nia Parry

Published

Y gyflwynwraig Nia Parry sy'n mynd â ni i le tawel i gael llonydd, sy'n lleol iddi hi:

Y tro cyntaf i mi weld Dinas Dinlle oedd allan o ffenest hofrennydd wrth ffilmio rhaglen ddogfen nôl yn 2010. Mi oedden ni newydd roi ein tŷ yng Nghaerdydd ar werth a'n golygon ar ddod nôl i'r gogledd i fyw.

Wrth hedfan rhwng môr a mynydd dwi'n cofio teimlo rhyw sicrwydd mai i'r patshyn yma o dir y byddwn ni'n dod i ymgartrefu.

image copyrightNia Parry

Flynyddoedd yn ddiweddarach ac mae Dinas Dinlle yn dal i fod yn agos at fy nghalon ac yn rhywle sy'n frith o atgofion hapus o nofio yn y môr, cwrdd â ffrindiau i gerdded efo'r babis mewn coetsys, mynd â'r ci am dro.

Adeiladu cestyll tywod, bwyta chips ar y traeth, yfed paneidiau a sgwrsio ym Mwyty Lleu, cerdded dros y bryncyn ac edrych draw am yr Eifl a dysgu'r plant i feicio ar y rhodfa.

Y lle cyntaf aethon ni fel teulu ar ôl i'r cyfnod clo ddod i ben oedd traeth Dinas Dinlle ar fachlud haul i dostio malws melys... ac i anadlu aer y môr. Dyma'r lle mae fy enaid i'n cael llonydd.

image copyrightNia Parry
image captionMae Hedd, ei mab, hefyd yn mwynhau llonyddwch Dinas Dinlle

Hefyd o ddiddordeb:

Pynciau Cysylltiedig