BBC Cymru Fyw

Coronafeirws: 21 marwolaeth a 1,375 achos newydd

Published
Pynciau Cysylltiedig
  • Haint coronafeirws
image copyrightPA Media

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cofnodi 21 o farwolaethau yn rhagor gyda Covid-19.

Bellach mae cyfanswm y marwolaethau drwy Gymru ers dechrau'r pandemig yn 1,848.

Cafodd 1,375 o achosion newydd o'r haint eu cofnodi hefyd yn yr ystadegau ddydd Iau.

O ganlyniad mae 47,834 o achosion positif wedi eu cofnodi yng Nghymru hyd yma.10,670 oedd cyfanswm nifer y profion gafodd eu cynnal ddydd Mercher.

Roedd yr achosion newydd yn cynnwys 195 yng Nghaerdydd, 160 yn Abertawe, 151 yn Rhondda Cynon Taf, 63 yng Nghaerffili, 53 ym Mhen-y-bont ar Ogwr, 67 ym Merthyr Tudful a 51 ym Mlaenau Gwent.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol

  • Nifer cleifion Covid-19 mewn ysbytai wedi cynyddu