BBC Cymru Fyw

O Siop Siafins i Rybish - a Bollywood yn y canol

Published
image copyrightBBC/S4C
image captionDyfed Thomas ar ddau begwn ei yrfa - yn Siop Siafins ac yn Rybish

Os ydi bywyd actor yn gallu bod yn anwadal, mae gyrfa Dyfed Thomas yn siŵr o fod yn brawf o hynny.

Aeth o chwarae rhan un o gymeriadau mwyaf adnabyddus ar deledu Cymraeg i fethu cael gwaith actio o gwbl.

Roedd rhaid newid cyfeiriad, felly dechreuodd deithio nôl ac ymlaen o India yn gweithio ar sgriptiau Bollywood. Yna ymddeol, cyn derbyn galwad ffôn annisgwyl yn cynnig rhan mewn comedi sy'n torri cwys newydd ar S4C.

I genhedlaeth o Gymry, mae Dyfed Thomas yn adnabyddus fel Brian Lloyd Jones, y cymeriad roedd o'n ei bortreadu mewn cyfres boblogaidd i blant gafodd ei darlledu gyntaf yn 1979.

"Yn nyddiau Siop Siafins pan oedd pawb yn fy adnabod fel Brian Lloyd Jones, o'n i'n meddwl daw'r enwogrwydd byth i ben," meddai. "Ond mi wnaeth, ac mi wnaeth hynny fy nharo i lawr i ddweud y gwir."

media captionYdych chi'n cofio Brian Lloyd Jones yn y clasur i blant Siop Siafins?

Er iddo gael nifer o rannau actio ar draws Prydain dros y blynyddoedd, fe gafodd hefyd gyfnodau pan roedd y gwaith yn anodd i'w gael.

Dywedodd wrth Cymru Fyw: "Dwi heb gael rhan ers blynyddoedd - mae tua 10 mlynedd dwi'n siŵr. Dwi wedi cael ambell beth, ymddangosiadau fel Hywel Ffiaidd (ei gymeriad pync-roc) adeg yr Eisteddfod, ond dim rhan iawn.

"Mae'n dorcalonnus mynd am glyweliadau a chael dy wrthod - mae'n beth ofnadwy ac yn effeithio rhywun.

"Rwyt ti'n paratoi i gael dy wrthod ac ro'n i'n cael fy ngwrthod ar ôl gwrthod.

"Fyddwn i'n teithio lawr i Lundain, treulio'r diwrnod yna, weithiau'n cael clyweliad dim ond am ddau funud a fyddai nhw weithiau ddim hyd yn oed yn dy ffonio di'n ôl."

image copyrightS4C
image captionDyfed Thomas yn Y Filltir Sgwâr, cyfres ddrama gan Meic Povey, gafodd ei chyfarwyddo gan Richard Lewis

Heb fedru cael gwaith actio, fe fachodd ar gyfle mewn gwlad lle'r oedd y byd ffilmiau yn ffynnu - India.

Bollywood

Roedd ffrind iddo yn byw ac yn gweithio yno ac fe wnaeth y ddau sefydlu cwmni i sgwennu sgriptiau a cheisio eu gwerthu i Bollywood.

Dros y ddegawd ddiwethaf mae wedi bod i India tua 20 o weithiau, meddai.

"Roedda ni wedi sgwennu wyth ffilm efo'n gilydd a gawsom ni un drwodd yn India a ges i'r cyfle i fynd i Bollywood, yn Bombay.

"Mae'n broses ddifyr iawn yn Bollywood. Yn ogystal â'r ffilmiau lolipop, fel maen nhw'n cael eu galw, sef y rhai llawn cerddoriaeth a'r ffilmiau lliwgar - mae yna ran arall o'r diwydiant, ac mae thrillers yn boblogaidd iawn."

image copyrightAmi Vitale
image captionMae India yn cynhyrchu mwy o ffilmiau nag unrhyw wlad arall yn y byd

Un o'r sgriptiau ffilmiau cyffrous iddo sgwennu ydi addasiad o Making the God Dance. Fe gafodd o'r gwaith ar ôl cyfarfod awdur y nofel Ajaybir Garkal yn India.

"Dwi wedi newid o ychydig i'w wneud yn fwy derbyniol i gynulleidfa ryngwladol. Ryda ni wedi trio'i gael o wedi ei wneud yn ffilm ond mae'n anodd iawn, iawn.

"Mae lot o bobl yn gallu sgwennu ffilm, ond mae'n beth gwahanol iawn i'w gwerthu nhw a chodi £30m.

"Mi ryda ni wedi mynd reit bell efo rhai ac wedyn pan mae rhywun yn cael ei wrthod mae'n ofnadwy achos mae rhywun wedi tueddu i drafod erbyn hynny pwy i gastio, faint o arian sydd ei angen, ac wedyn... wap - tydi o'n werth dim byd.

"Ond dwi wedi bod yn India lot dros y blynyddoedd ac wedi cael y fraint o deithio yno a chyfarfod lot fawr o bobl."

Rybish

Ac fel pob ffilm dda, mae tro annisgwyl yn stori Dyfed Thomas hefyd.

Ar ôl "mwy neu lai ymddeol", fe gafodd alwad annisgwyl i fod yn rhan o gyfres gomedi newydd ar S4C.

image copyrightS4C
image captionFe gafodd Rybish ei ffilmio yng Nghilgwyn, ger Rhosgadfan, gyda'r holl gast a'r criw yn byw gyda'i gilydd mewn gwesty oedd wedi cau oherwydd cyfygiadau Covid-19

Mae Rybish eisoes wedi creu hanes cyn cael ei darlledu gan mai dyma'r gyfres gomedi gyntaf i gael ei chwblhau yn ystod y cyfnod clo.

Roedd hanner y gwaith ffilmio wedi ei wneud pan ddaeth Covid-19 â phopeth i stop. Ar ôl cyfnod, llwyddwyd i ail-afael yn y gwaith drwy greu 'bybl'. Ar ôl i'r cast a'r criw i gyd brofi'n negyddol am coronafeirws, roedd yn rhaid i bawb aros gyda'i gilydd mewn gwesty lleol trwy gydol y cyfnod ffilmio.

Mae Dyfed Thomas yn dweud bod y profiad wedi dod ag atgofion o gyfnod cynharach yn ei yrfa fel actor.

"Efallai gan ein bod ni'n byw efo'n gilydd am y cyfnod, roedd fel bod mewn cwmni theatr, lle mae rhywun yn teithio'r wlad gyda'i gilydd am gyfnod.

"Roedd yn broses greadigol iawn a wnaeth y peth dyfu efo ni, a ninnau dyfu efo'r ffilmio."

image copyrightS4C
image captionMae Dyfed Thomas yn chwarae rhan Eurwyn yn y gyfres

Barry 'Archie' Jones (sy'n gyfrifol am y rhaglen Dim Byd) sydd tu cefn i'r gyfres sy'n dilyn criw o weithwyr mewn canolfan ailgylchu. Roedd yntau hefyd yn rhan o'r bybl ac yn addasu'r sgript gyda'r nosau ar ôl trafodaethau yn y gwesty ar ddiwedd diwrnod o ffilmio.

Arbrofi

Tydi'r gyfres ddim yn draddodiadol o ran arddull gan mai camerâu wedi eu gosod sy'n gyfrifol am y gwaith ffilmio.

Meddai Dyfed Thomas: "Roedda ni yn y caban efo pedwar camera yn y to, felly mae'n wahanol iawn i'r ffordd arferol o ffilmio - doedden ni ddim mor ymwybodol o'r camerâu a'r arfer.

"Fel arfer maen nhw'n symud camera o un shot i'r nesaf ac mae angen disgwyl i newid y camera a'r goleuo. Efo hwn roedda ni'n gallu bod yn reit naturiol, ac roedd elfennau yn debyg i waith theatr."

Mae'n cydnabod ei fod yn ffodus o gael y rhan yn y lle cyntaf, a bod y diolch i ŵr o'r enw Brian.

Roedd clyweliadau wedi eu cynnal ar gyfer y rhannau i gyd, ond doedd dim rhaid i Dyfed Thomas roi ei hun drwy'r broses anodd honno, meddai.

"Efallai na fyddwn ni wedi mynd am glyweliad gan mod i wedi cael fy ngwrthod cymaint o'r blaen.

"Ges i alwad ffôn gan Archie a Cwmni Da yn cynnig y gwaith i mi ac roedd hynny'n fraint anhygoel. Roedd Archie yn fan o Brian Lloyd Jones yn Siop Siafins."

  • Bydd Rybish ar S4C nos Wener 30 Tachwedd am 21:00

Hefyd o ddiddordeb:

  • 'Dim Byd' i'w weld!
  • Amazon yn dangos y dyfodol i S4C
  • Beth i'w wylio yn ystod cyfnod clo 2.0?

Pynciau Cysylltiedig

  • S4C
  • Teledu