BBC Cymru Fyw

37 o farwolaethau Covid-19 ychwanegol wedi eu cofnodi

Published
Pynciau Cysylltiedig
  • Haint coronafeirws

Mae 37 o farwolaethau yn rhagor sy'n gysylltiedig â Covid-19 wedi eu cofnodi yng Nghymru, yn ôl y ffigyrau diweddaraf.

Cyhoeddodd y Cwnsler Cyffredinol Jeremy Miles y ffigwr yng nghynhadledd newyddion Llywodraeth Cymru brynhawn Mercher.

Pan gyhoeddwyd y ffigyrau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru fe ddaeth yn amlwg fod rhai wedi digwydd ers 22 Hydref ond heb gael eu cofnodi ar y pryd.

Mae hynny'n golygu bod y ffigwr marwolaethau ar 22 Hydref yn 24 mewn gwirionedd, sef y ffigwr dyddiol uchaf ers 1 Mai. Roedd marwolaethau ychwanegol ar bob un o'r chwe diwrnod diwethaf hefyd.

Dywedodd Mr Miles bod "oedi" yn gyfrifol am y cynnydd sylweddol mewn marwolaethau, ond eu bod yn profi bod y clo diweddaraf yn "gwbl hanfodol".

46,459 o achosion positif

Mae 1,827 o bobl wedi marw gyda coronafeirws yng Nghymru bellach, ac mae cyfanswm o 46,459 o achosion positif o'r haint wedi eu cadarnhau.

Yn Rhondda Cynon Taf oedd y nifer uchaf o achosion newydd (276) gyda 170 yng Nghaerdydd, 127 yn Abertawe a 119 yng Nghaerffili.

Mae'r gyfradd heintio dros y saith diwrnod diwethaf bellach yn 487.4 ym Merthyr Tudful am bob 100,000 o'r boblogaeth, ond mae Rhondda Cynon Taf wedi neidio i gyfradd o 458.8, a Blaenau Gwent i 389.3.

Mae'r gyfradd yng Nghaerdydd, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe hefyd dros 300/100,000.

Mae cyfradd saith diwrnod Cymru gyfan ychydig dros 200 o achosion fesul 100,000 o bobl, yn ôl Mr Miles.

Dywedodd Mr Miles: "Rydyn ni'n parhau i weld cynnydd cyson yn nifer y bobl sy'n mynd i'r ysbyty gyda symptomau coronafeirws.

Ychwanegodd bod y ffigyrau'n tanlinellu pwysigrwydd y cyfnod clo diweddaraf "er mwyn torri'r cylch heintio a rheoli'r feirws".

image captionBydd bwytai'n cael ailagor ar 9 Tachwedd, meddai'r Cwnsler Cyffredinol

Hefyd yng nghynhadledd ddyddiol Llywodraeth Cymru, cadarnhaodd Mr Miles y bydd y cyfnod clo byr presennol yn gorffen ar 9 Tachwedd, gyda siopau'n cael ailagor bryd hynny.

Dywedodd y bydd pobl hefyd yn cael dychwelyd i'r gwaith, ac y bydd addoldai, bwytai, tafarndai a champfeydd yn cael ailagor.

Mae'r llywodraeth yn gweithio ar y rheolau fydd mewn grym ar ôl 9 Tachwedd, meddai, a bydd y prif weinidog yn gwneud cyhoeddiad "yn y dyddiau nesaf".

  • Hawl i brynu nwyddau dianghenraid 'fel eithriad'

Ychwanegodd y bydd "set newydd o reolau cenedlaethol fydd yn ein helpu i fyw gyda coronafeirws a chadw'r haint dan reolaeth".

Dywedodd mai'r bwriad ydy i gael rheolau "symlach" na'r cyfyngiadau fesul sir oedd mewn grym.

Mae arweinydd y Ceidwadwyr yn Senedd Cymru wedi dweud bod rhaid rhannu gwybodaeth am y cyfnod nesaf ar unwaith.

"Yn syml dylen nhw fod wedi trafod hyn cyn nawr," meddai Paul Davies AS.

"Mae pobl eisiau gwybod y camau nesaf ac mae busnesau angen gwybod fel bod modd cynllunio."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol

  • Cwm Taf Morgannwg: 69 o farwolaethau mewn ysbytai