BBC Cymru Fyw

S4C yn cydnabod bod angen gwella amrywiaeth

Huw Thomas
Gohebydd Celfyddydau a Chyfryngau BBC Cymru

Published
image captionMae Imran Nathoo wedi trafod ei bryderon gyda S4C

Mae angen i S4C wella amrywiaeth ei rhaglenni i adlewyrchu holl gymunedau Cymru.

Dyna'r alwad gan riant sy'n feirniadol o ddiffyg cymeriadau a chyflwynwyr o gefndiroedd ethnig lleiafrifol ar wasanaeth Cyw.

Mae S4C ar fin penodi swyddog gyda chyfrifoldeb am wella amrywiaeth, ac mae'r prif weithredwr yn cydnabod bod problem gan y sianel.

Mae Imran Nathoo o Gaerdydd wedi beirniadu diffyg amrywiaeth y sianel, ac wedi cwrdd ag S4C i drafod y mater.

Mae ei wraig a'i ddau blentyn ifanc yn siarad Cymraeg, ac fe wnaeth twf mudiad Black Lives Matter eleni ei arwain i gwestiynu'r hyn oedd y teulu'n gwylio ar Cyw.

  • Beth i'w wylio yn ystod cyfnod clo 2.0?
  • S4C 'ar ei hôl hi' ar lwyfannau digidol, medd cadeirydd
  • S4C i lansio gwasanaeth newyddion digidol

Dywedodd Mr Nathoo: "Am y tro cyntaf, wrth graffu ar y rhaglenni sydd ar Cyw, sylweddolais nad oes neb yna sy'n edrych fel fi, fel rhywun sydd yn dad i ddau blentyn sy'n siarad Cymraeg.

"Os nad ydych chi'n adlewyrchu beth mae'r Cymry gyfoes yn edrych fel, yna mae yna broblem.

"Mae'n bwysig achos dwi am i'm mhlant weld pobl fel fi. Ond dwi hefyd eisiau i bobl mewn ardaloedd Cymru nad sy'n amrywiol o ran ethnigrwydd i allu gweld pobl o wahanol cefndiroedd, o hiliau gwahanol, ar raglenni teledu.

"Mae hynny'n bwysig er mwyn gwella agweddau wrth symud i'r dyfodol."

image captionDywed Owen Evans ei bod hi'n bwysig iddo bod mwy o amrywiaeth ar y brif sianel

Mae gwasanaeth Stwnsh i bobl ifanc wedi darparu cynnwys i nodi mis hanes pobl du, ac mae S4C ar fin penodi swyddog gyda chyfrifoldeb dros hybu amrywiaeth.

Ond mae prif weithredwr S4C, Owen Evans, yn cydnabod bod yna broblem.

"Os edrychi di ar Hansh, 'da ni wedi gwneud lot gyda Hansh i gael pobl mewn er mwyn gwneud hi llawer yn fwy amrywiol nag oedd hi yn y gorffennol," meddai.

"O'n i'n gwylio pobl o Jukebox yn dawnsio ar Stwnsh. Ac ar Hansh dyw e ddim yn sioc i weld wyneb sydd ddim yn wyn.

"Mae'n really bwysig ein bod ni yn cael mwy o bobl amrywiol ar y brif sgrin. Achos os nad yw pobl yn gweld pobl fel ni, neu, chi, ar y sgrin, yna dydyn nhw ddim yn meddwl fydden nhw'n cael y siawns i fod yn actor, neu i fod ar y teledu."

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter

Mae hynny'n syniad cyfarwydd i'r cyflwynydd Ameer Davies-Rana.

Wrth iddo ddechrau gyrfa ym maes cyfryngau, mae'n dweud bod gweld lliwiau croen gwahanol ar y sgrin yn bwysig.

image captionMae Ameer Davies-Rana yn wyneb cyfarwydd i wylwyr Hansh

"I fi, fe fydde fe wedi bod yn ideal iawn i weld rywun o Bacistan yn cyflwyno. Ond dydw i byth wedi gweld hwnna wrth dyfu lan," meddai.

"Wrth gwrs dwi wedi cael blas o'r cyfryngau, ac wedi datblygu o fan'na.

"A gyda'r gwaith dwi'n gwneud mewn ysgolion mae plant eraill yn cael y cyfle i weld fi yn gwneud y gwaith yma.

"Pan o'n i'n blentyn fyddwn i wedi dwli gweld pobl fel fi yn gweithio yn y cyfryngau, ddim hyd yn oed yn cyflwyno."

Pynciau Cysylltiedig

  • Cyfryngau
  • S4C
  • Diwylliant Cymru
  • Teledu
  • Cyfryngau cymdeithasol

Straeon perthnasol

  • Beth i'w wylio yn ystod cyfnod clo 2.0?