BBC Cymru Fyw

Gweinidog yn 'bryderus' am y ddadl dros werthu nwyddau

Published
Pynciau Cysylltiedig
  • Haint coronafeirws
image captionDywed Vaughan Gething fod mwy o gyfnodau clo yn "bosib" yn y dyfodol

Mae'r Gweinidog Iechyd wedi dweud ei fod yn "wirioneddol bryderus" am effeithiau'r ddadl dros y penwythnos am werthu nwyddau sydd ddim yn hanfodol.

Mae'r pwysau'n cynyddu ar Lywodraeth Cymru i wyrdroi'r penderfyniad sy'n atal archfarchnadoedd rhag gwerthu nwyddau fel dillad ac offer trydanol yn ystod y cyfnod clo, sy'n gorffen ar 9 Tachwedd.

Bellach mae dros 65,000 o bobl wedi arwyddo deiseb i'r Senedd yn gwrthwynebu'r gwaharddiad - y nifer uchaf erioed i lofnodi deiseb o'r fath.

Dywedodd Vaughan Gething ei fod yn poeni fod y ddadl wedi "ein tynnu oddi wrth y rheswm pam mae'r cyfnod clo wedi'i gyflwyno".

Ddydd Llun, cafodd 1,158 o achosion newydd o Covid-19 eu cofnodi yng Nghymru, gyda chwech o farwolaethau yn y 24 awr ddiwethaf hefyd.

Roedd y nifer uchaf yng Nghaerdydd, 199, gyda dros 100 achos newydd yn Rhondda Cynon Taf (143) ac Abertawe (121).

  • Tesco yn ymddiheuro am atal gwerthiant cynnyrch mislif

"Mae'n bwysig bod pobl yn ymddiried yn yr hyn y mae'r llywodraeth yn ei wneud a pham," meddai Mr Gething.

"Mae negeseuon y penwythnos wedi ein symud i ffwrdd o realiti nifer y marwolaethau cynyddol yr ydym yn ei weld a'r ffaith y byddwn yn gweld mwy o niwed yn dod dros y pythefnos nesaf.

"Roedd y pecyn o fesurau a roddwyd ar waith gennym yn cynnwys cau manwerthu nad oedd yn hanfodol fel un o'r elfennau sy'n ffurfio'r hyn rydyn ni'n ceisio ei wneud i achub bywydau, a dyna'r neges y mae angen i ni i gyd fyfyrio arni a'i chofio wrth i ni wneud ein dewisiadau yn ystod yr wythnosau nesaf."

Yn ôl arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, mae'n rhaid i Lywodraeth Cymru gydnabod eu bod wedi gwneud llanast llwyr o'r negeseuon.

"Credaf fod gostyngeiddrwydd weithiau'n wirioneddol bwysig wrth gyfaddef eich bod wedi ei gael yn anghywir," meddai.

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi cyhuddo Llywodraeth Cymru o "fethu delio gyda'r mater ac o roi negeseuon cymysg" ac mae eu harweinydd, Paul Davies AS wedi galw ar i'r Senedd ddychwelyd i drafod y mater.

Cadarnhaodd Llywodraeth Cymru y bydd cyfarwyddiadau diwygiedig i'r sector manwerthu yn cael eu cyhoeddi ddydd Mawrth.

A fydd mwy o gyfnodau clo?

Wrth siarad yng nghynhadledd y wasg ddydd Llun, dywedodd Mr Gething hefyd fod mwy o gyfnodau clo yn "bosib" yn y dyfodol.

Daw ar ôl i Ddirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Lee Waters, ddweud dros y penwythnos nad oedd y cyfnod clo presennol yn debygol o fod yr olaf yng Nghymru.

Wrth siarad â newyddiadurwyr, dywedodd Mr Gething: "Ni all yr un ohonom ddweud beth sy'n debygol.

"Rydyn ni eisiau cael patrwm cenedlaethol i bob un ohonom ni fyw ein bywydau er mwyn cyrraedd diwedd y flwyddyn," meddai.

"Bydd angen i ni edrych ar yr hyn sy'n digwydd trwy'r amser hwnnw, bydd angen i ni adolygu ac edrych ar ble'r ydym wrth i ni gyrraedd yno."

Ychwanegodd: "Mae mesurau'n bosib ar gyfer y dyfodol ond mae hynny'n dibynnu ar ba mor llwyddiannus ydyn ni wrth ddod at ein gilydd fel cenedl."

Cadarnahodd Mr Gething hefyd bod teithio i weld ffrindiau neu deulu oherwydd profedigaeth yn "fesur rhesymol" i'w gymryd yn ystod y cyfnod clo byr.

Ond dywedodd y dylai pobl sy'n gwneud hynny "barchu'r rheolau ar bellhau cymdeithasol".

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol

  • Adolygiad o'r rheolau ar werthu nwyddau angenrheidiol