BBC Cymru Fyw

Covid-19: Saith marwolaeth a 1,134 achos newydd

Published
Pynciau Cysylltiedig
  • Haint coronafeirws
image copyrightGetty Images

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi bod 1,134 o bobl wedi cael prawf positif am coronafeirws yn y 24 awr ddiwethaf.

Dyma'r ail waith yn unig i dros 1,000 o achosion gael eu cyhoeddi ar un diwrnod.

Cafodd saith o farwolaethau yn rhagor eu cofnodi hefyd.

O'r achosion newydd, roedd 221 yng Nghaerdydd, 150 yn Rhondda Cynon Taf, 96 yn Abertawe a 78 yng Nghaerffili.

Ceredigion (9) oedd yr unig sir yng Nghymru i gofnodi llai na 10 o achosion.

Ers dechrau'r pandemig mae 39,491 o bobl wedi cael prawf positif am Covid-19 yng Nghymru, a 1,743 o'r rheiny wedi marw.

Cafodd 10,492 o brofion eu prosesu yng Nghymru ddydd Mercher.

  • 'Mae'n amser anodd, ond 'da ni'n cwffio drwyddo fo'
  • 'Dim cyfyngiadau lleol pan ddaw'r cyfnod clo i ben'

Yn y cyfamser mae Prifysgol Caerdydd wedi cyhoeddi fod 59 o fyfyrwyr y sefydliad wedi derbyn prawf positif ddydd Mercher.

Hyd yma mae 789 o fyfyrwyr y brifysgol wedi derbyn canlyniadau prawf positif ers ddechrau'r tymor academaidd ar 5 Hydref.

Mae 2,258 o fyfyrwyr yn hunan ynysu - gyda 168 o'r rhain yn dangos symptomau a 1,513 wedi bod mewn cyswllt agos.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol

  • Gall myfyrwyr orfod hunan-ynysu i ddod adref i'r Nadolig