BBC Cymru Fyw

Cadarnhau 962 achos newydd a 14 o farwolaethau Covid-19

Published
Pynciau Cysylltiedig
  • Haint coronafeirws
image copyrightGetty Images
image captionBydd cyfnod clo llym yn dod i rym ar gyfer Cymru gyfan ddydd Gwener

Mae 14 yn rhagor o bobl wedi marw â coronafeirws yng Nghymru, wrth iddi ddod i'r amlwg bod 962 o bobl wedi derbyn prawf positif am Covid-19 dros y 24 awr ddiwethaf.

Dyma'r nifer uchaf o farwolaethau i gael eu cyhoeddi ar un diwrnod ers diwedd mis Mai.

O'r achosion gafodd eu cyhoeddi ddydd Mercher, roedd 223 yng Nghaerdydd, 140 yn Rhondda Cynon Taf, 87 yn Abertawe a 62 yng Nghastell-nedd Port Talbot.

O'r marwolaethau a gyhoeddwyd, roedd saith yn ardal Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg, pump yn Aneurin Bevan ac un yr un yng Nghaerdydd a'r Fro a Betsi Cadwaladr.

Mae 38,361 o bobl wedi cael prawf positif am coronafeirws yng Nghymru bellach, a 1,736 o'r rheiny wedi marw.

Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru bod 9,464 o brofion eu prosesu yng Nghymru ddydd Mawrth.

'Dim ond rhan o'r stori'

Ond wrth annerch cynhadledd i'r wasg Llywodraeth Cymru ddydd Mercher dywedodd y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, bod y ffigyrau yn adrodd "dim ond rhan o'r stori".

"Bydd nifer go iawn yr heintiau yn y gymuned yn llawer uwch," meddai.

"Mae ein harbenigwyr gwyddonol wedi cyfrif bod nifer yr heintiau yn tyfu 4% bob dydd, gyda chyfanswm y nifer yn 2,500 y dydd."

Ychwanegodd fod y ffigyrau diweddaraf yn dangos bod 894 o achosion yn ymwneud â Covid-19 yn ysbytai Cymru, a bod hynny "i fyny 26% o'r un amser yr wythnos ddiwethaf".

"Mae 43 o bobl mewn gofal critigol gyda coronafeirws - 72% yn uwch na'r wythnos ddiwethaf," meddai.

image captionDywedodd Vaughan Gething mai cyfnod clo ydy'r opsiwn gorau i ddod â'r haint dan reolaeth

Mae nifer yr achosion ar gyfer pob 100,000 o bobl dros yr wythnos ddiwethaf hefyd ar gynnydd, gyda'r gyfradd yng Nghaerdydd bellach yn 293 i bob 100,000.

253.6 yw'r ffigwr ar gyfer Merthyr Tudful, 229.2 yn Rhondda Cynon Taf ac yn Wrecsam mae'n 219.2.

Cyfnod clo yw'r 'opsiwn gorau'

Gobaith Llywodraeth Cymry ydy y bydd y cyfnod clo llym sy'n dod i rym ddydd Gwener yn lleihau nifer yr achosion cyn y gaeaf.

Wrth siarad yn y gynhadledd ddydd Mercher, dywedodd Mr Gething mai cyfnod clo byr a llym ydy'r opsiwn gorau i ddod â'r haint dan reolaeth.

"Os na weithredwn nawr, bydd y feirws yn parhau i ledaenu'n gyflym - tu hwnt i'r mesurau sydd gennym ar waith i'w gyfyngu," meddai.

Dywedodd fod "risg real iawn" y byddai'r gwasanaeth iechyd yn cael ei lethu ac y bydd mwy o bobl yn marw os na fyddai camau'n cael eu gweithredu.

"Os arhoswn ni, byddai'n rhaid i ni gymryd mesurau mwy eithafol er mwyn dod â'r haint dan reolaeth.

"Gallai hynny olygu cyfnod clo hirach neu benagored, fel yr un yr aethom drwyddo ym mis Mawrth."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol

  • Covid-19: Cofnodi'r nifer uchaf o achosion ar un diwrnod