BBC Cymru Fyw

Beth i'w wylio yn ystod cyfnod clo 2.0?

Published
image copyrightS4C

Ydyn, rydyn ni'n ôl mewn cyfnod clo - ond peidiwch â phoeni, mae yna ddigon o bethau ar S4C Clic i'n diddanu pan ydyn ni'n sownd yn y tŷ.

Un Bore Mercher - cyfresi 1 a 2

image captionUn Bore Mercher

Gyda chyfres 3 yn dechrau ar S4C ar 1 Tachwedd, dyma gyfle i ddal i fyny neu ail fwynhau anturiaethau Faith a'i bywyd cymhleth.

Ble mae Evan? Pam mae wedi mynd? Mae'r atebion i gyd ar gael i chi!

Talcen Caled - cyfresi 1, 2 a 3

image copyrightS4C
image captionTalcen Caled

I'r rhai ohonoch chi sydd eisiau ychydig o nostaljia (a Bryn Fôn), mae penodau cyntaf y gyfres boblogaidd o ddechrau'r 2000au ar gael i chi. Mwynhewch wylio'r holl strach a threialon gall fywyd ei daflu at Les a Gloria rhif 8.

Ac unwaith i chi orffen rheiny, peidiwch â phoeni, bydd cyfres 4 a 5 yn dilyn yn ystod yr wythnosau nesaf.

Ffilmiau Arswyd

Yn arbennig ar gyfer Calan Gaeaf tair ffilm i godi ofn a gwên!

Mae O'r Ddaear Hen yn cael ei grybwyll yn aml gan bobl wnaeth ei weld yn blentyn ac yn taeru iddo gael effaith ysgytwol arnyn nhw. Am beth mae'r ffws i gyd?

image copyrightS4C
image captionO'r Ddaear Hen

Nesaf mae Tylluan Wen... Wel, wnewch chi fyth edrych ar y gantores Siân James yr un fath eto wedi gweld hwn!

Ac yn olaf, os ydych chi erioed wedi teimlo'r awydd i weld ffilm sydd yn cynnwys Dafydd Iwan yn noeth, wedi'i baentio'n wyrdd ac yn gorwedd mewn ffos, yna Gwaed ar y Sêr yw'r ffilm i chi. (Mae hefyd yn cynnwys y car heddlu lleiaf realistig yn y byd.)

image copyrightS4C
image captionGwaed ar y Sêr

Dihirod Dyfed

image copyrightS4C
image captionDihirod Dyfed

Dim ond mis sydd gyda chi ar ôl i wylio rhai o droseddau gwaethaf gorllewin Cymru'n cael eu dramateiddio... hanesion John Cloff a Ronnie Cadno ac ambell i un arall anffodus.

Cyfresi'r cyfnod clo cyntaf

image copyrightS4C
image captionSgwrs Dan y Sêr

Mae hefyd cyfle i fwynhau holl benodau Sgwrs Dan y Sêr, i goginio o Gwpwrdd Epic Chris neu addasu eich cwt cornel gyda chymorth tîm Lle Bach Mawr.

Hefyd o ddiddordeb:

Pynciau Cysylltiedig

  • S4C
  • Teledu