BBC Cymru Fyw

Oriel: 'Drive-in' Diolchgarwch

Published
Pynciau Cysylltiedig
  • Haint coronafeirws
image copyrightIolo Penri

Mae effeithiau pandemig COVID-19 yn golygu ein bod yn gorfod addasu ein ffordd o fyw, a ffeindio ffyrdd newydd o wneud y pethau cyfarwydd.

Roedd hynny'n wir yng Nghaernarfon ddydd Sul 18 Hydref wrth i wasanaeth Diolchgarwch Cyngor Eglwysi Caernarfon gael ei gynnal mewn maes parcio cyhoeddus, gyda'r addolwyr yn cymryd rhan yn eu ceir.

Iolo Penri aeth yna ar ran BBC Cymru Fyw i weld golygfeydd y Drive-in Diolchgarwch dan ofal y Parch Mererid Mair, Parch Anna Jane Evans, y Parch Rhys Llwyd a Llinos Mai Morris.

image copyrightIolo Penri
image copyrightIolo Penri
image copyrightIolo Penri
image copyrightIolo Penri
image copyrightIolo penri
image copyrightIolo Penri
image copyrightIolo Penri
image copyrightIolo Penri
image copyrightIolo Penri
image copyrightIolo penri
image copyrightIolo Penri
image copyrightIolo Penri
image copyrightIolo Penri
image copyrightIolo penri
image copyrightIolo Penri
image copyrightIolo penri
image copyrightIolo Penri

Hefyd o ddiddordeb

  • Clo byr: Cyfle i reoli'r feirws cyn y Nadolig?
  • Busnesau bach yn arallgyfeirio er mwyn goroesi
  • Byw drwy Covid: Yr ofnau a'r gobeithion yn Llanbed

Pynciau Cysylltiedig