BBC Cymru Fyw

Covid-19: 5 marwolaeth arall a 674 achos newydd

Published
Pynciau Cysylltiedig
  • Haint coronafeirws
image copyrightGetty Images

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cadarnhau pum marwolaeth yn gysylltiedig â coronafeirws - a 674 o achosion newydd.

O'r rhain roedd 117 o achosion yng Nghaerdydd, 58 yn Rhondda Cynon Taf, 54 ym Mhen-y-bont ar Ogwr, 50 yn Abertawe, 40 yn Wrecsam, 36 yn Nedd Port Talbot, a 30 yr un yng Nghaerffili a Sir y Fflint.

Roedd 73 achos wedi'u canfod mewn preswylwyr o du allan i Gymru.

Y gred ydy bod y mwyafrif o'r rhain yn fyfyrwyr o Gymru sy'n astudio mewn mannau eraill o'r DU.

Mae'r ffigyrau diweddaraf yn golygu bod 34,679 o achosion positif a 1,708 o farwolaethau yng Nghymru bellach.

Caerdydd sy'n parhau â'r gyfradd uchaf o achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth gyda 239.

Cafodd 979 o achosion a phump o farwolaethau yn ymwneud â Covid-19 eu cadarnhau yn y ffigyrau dyddiol ddydd Gwener.

Pynciau Cysylltiedig