BBC Cymru Fyw

'Pobl sy'n caru ffrwydron ddim o reidrwydd yn bobl ddrwg'

Published
image captionCafodd Russell Wadge ei arestio gan swyddogion gwrthderfysgaeth ar Fferm Baglan yn Nhrimsaran

Mae dyn sydd wedi'i gyhuddo o fod â ffrwydron ac arfau cemegol ar ei fferm yn Nhrimsaran wedi dweud wrth reithgor bod "pobl sy'n caru ffrwydron ddim o reidrwydd yn bobl ddrwg".

Cafodd Russell Wadge, 58, ei gyhuddo ar ôl i heddlu gwrthderfysgaeth gynnal cyrch ar ei gartref ym mis Mehefin 2019.

Clywodd Llys y Goron Casnewydd y byddai'r stoc sylweddol o gemegau oedd ar ei eiddo, "wedi eu rhoi at ei gilydd yn gallu lladd neu anafu".

Mae Mr Wadge yn gwadu 28 cyhuddiad o fod â ffrwydron ac arfau cemegol yn ei feddiant.

'Bron wedi lladd fy hun'

Ar ddechrau ei amddiffyniad dywedodd y diffynnydd ei fod wedi dysgu sut i wneud ffrwydron o hen setiau radio pan yn bump oed, a'i fod "bron wedi lladd fy hun" wrth greu "bom ffug" pan yn 12.

Gwadodd mai ei fwriad oedd achosi niwed i unrhyw un, gan ddisgrifio ffrwydron fel rhywbeth sydd wedi bod o ddiddordeb iddo erioed.

image copyrightCPS
image captionDywedodd Russell Wadge ei fod wedi casglu grenadau ers blynyddoedd

Ychwanegodd Mr Wadge nad oedd yn ymwybodol bod y gyfraith wedi newid yn 2016 i atal pobl rhag bod yn berchen ar y cemegyn cyanide.

Dywedodd ei fod wedi cadw cyanide yn ei gartref ers 25 mlynedd, a bod hynny'n dangos nad oedd yn bwriadu "eu defnyddio ar gyfer ymosodiad terfysgol".

Ychwanegodd bod rhai o'i ffrwydron yn "brydferth", ond na fyddai'n eu defnyddio er bod ganddo'r gallu i wneud hynny.

"Popeth rydw i wedi eu casglu ers 1995 - rydw i wedi llwyddo i fynd ers hynny heb eu defnyddio nhw na lladd unrhyw un," meddai.

Mae'r achos yn parhau.

Pynciau Cysylltiedig

  • Cyfraith a threfn

Straeon perthnasol

  • Achos ffrwydron: 'Diddordeb mewn goruchafiaeth wyn'