BBC Cymru Fyw

Bron £150,000 i warchod swyddi yn Wrecsam

Published
image copyrightBenders
Cyhoeddodd Gweinidog yr Economi a'r Gogledd, Ken Skates y bydd cwmni o Wrecsam yn derbyn £149,000 er mwyn ceisio gwarchod swyddi.
Bydd cwmni F Bender Limited o Gresffordd yn cael arian o Gronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru i'w helpu i amddiffyn ei weithlu o 150 o weithwyr rhag effeithiau pandemig y coronafeirws.
Mae'r gronfa wedi'i sefydlu i roi cymorth ariannol i gwmnïau ledled y wlad gan ategu'r help sy'n cael ei roi gan Lywodraeth y DU. Hyd yma, mae dros 12,500 o fusnesau wedi cael gwerth mwy na £280m o help ariannol drwyddi.
Mae F Bender Limited sy'n cynhyrchu cwpanau papur ar gyfer y diwydiant lletygarwch ac eitemau eraill wedi defnyddio'r arian i roi hwb angenrheidiol i'w lif arian.
Mae'r cwmni'n rhan o nifer o fentrau i wella effeithiau amgylcheddol ei gynnyrch, gan gynnwys datblygu cwpanau papur y gellir eu compostio a'u hailgylchu.
  • Covid-19: Dyfodol bregus i sinemâu annibynnol Cymru
  • Rhybudd am 'ddinistr' posib i'r sector twristiaeth
  • Apêl gan gymunedau gwledig mewn cyfnod ansicr
Dywedodd rheolwr gyfarwyddwr F Bender Limited, Andy Cunliffe: "Gan fod cymaint o'n busnes yn digwydd ar y stryd fawr, gwnaeth ein gwerthiant ddiflannu ym misoedd cynta'r pandemig.
"Mae'r grant wedi bod yn help i'n llif arian ac yn golygu ein bod wedi gallu talu cyflenwyr a chyflogau.
"Gyda'n marchnadoedd yn ailagor, rydym yn credu'n gryf bod nawdd Llywodraeth Cymru wedi bod yn allweddol i ddiogelu ein gweithlu yn Wrecsam."
Dywedodd Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a'r Gogledd, Ken Skates: "Rydym wedi gweithio'n galed yng Nghymru i addasu'n grantiau cymaint ag y medrwn ers dechrau'r pandemig, er mwyn gallu rhoi cymorth ariannol yn gyflym i'r cwmnïau sydd ei angen fwyaf.
"Mae F Bender Limited yn Wrecsam yn brawf bod ein hymdrechion i helpu amrywiaeth o fusnesau yn gweithio, felly rydyn ni wrth ein boddau ein bod wedi gallu rhoi'r cymorth hanfodol hwn i'r cwmni. Maen nhw'n gyflogwyr pwysig yn yr ardal a bydd ein grant yn hanfodol i sicrhau eu bod yn gallu parhau yn hynny o beth ar ôl y pandemig."

Straeon perthnasol

  • Coronafeirws: Dyfodol bregus i sinemâu annibynnol Cymru