BBC Cymru Fyw

Caerdydd i gael gwared â cherflun Syr Thomas Picton

Published
image captionMae Syr Thomas Picton yn arwr rhyfel i nifer, ond roedd hefyd yn euog o gam-drin caethweision

Bydd cerflun o Syr Thomas Picton yn cael ei dynnu o Neuadd y Ddinas yng Nghaerdydd yn dilyn pleidlais gan gynghorwyr nos Iau.

Roedd Picton yn cael ei gofio fel y swyddog mwyaf blaenllaw i farw ym Mrwydr Waterloo.

Ond roedd yn euog hefyd o gam-drin caethweision tra'n llywodraethwr ar ynys Trinidad.

Fe wnaeth 57 cynghorydd bleidleisio o blaid cael gwared â'r cerflun, gyda phump yn erbyn a naw yn atal eu pleidlais.

image captionMae'r cerflun o Syr Thomas Picton i'w weld yn Neuadd y Ddinas yng Nghaerdydd

Bydd y cerflun, sydd wedi bod yn ei le ers dros ganrif, yn cael ei orchuddio am y tro tra bo'r cyngor yn ceisio cael caniatâd gan Lywodraeth Cymru a Cadw i'w dynnu o'r adeilad.

Fe ddaeth y galwadau i dynnu'r cerflun wedi i brotestwyr Black Lives Matter dynnu cerflun o Edward Colston, oedd hefyd â chysylltiadau gyda chaethwasiaeth, ym Mryste.

Roedd y prif weinidog Mark Drakeford wedi cefnogi'r alwad i symud y cerflun o'i safle yn Neuadd y Ddinas.

Mae Cyngor Sir Gâr hefyd wedi dweud y byddan nhw'n trafod dyfodol obelisg i gofio am Picton yn nhref Caerfyrddin.

Pynciau Cysylltiedig

  • Hanes
  • Cyngor Dinas Caerdydd
  • Caerdydd

Straeon perthnasol

  • Cyngor i drafod cofeb 'bwystfil' caethwasiaeth