Pontypridd v Llanelli 2002: Atgofion Mefin Davies

Image copyright Warren Little

Gyda'r ddau erbyn hyn yn hyfforddi yng Nghynghrair y Pro14, mae Robin McBryde a Mefin Davies yn paratoi i wynebu'i gilydd gyda Leinster a'r Dreigiau y tymor nesaf.

Ond yn ôl yn 2002 roedd y ddau fachwr yn herio'i gilydd ar y cae yn rownd derfynol Cwpan Swalec. Ar nos Sadwrn 11 Gorffennaf bydd cyfle i ail fyw'r achlysur cofiadwy ar S4C.

McBryde - dewis cyntaf Cymru - oedd bachwr Llanelli gyda Mefin yn rheng flaen Pontypridd. Ond roedd y gŵr ifanc o Nantgaredig gyda'i fryd ar frwydro am le yn y tîm rhyngwladol ar ôl cael ei gynnwys yn y garfan ar gyfer Taith Haf Cymru i Dde Affrica yn 2002.

"O'n i'n sylweddoli taw Robin o'dd â'r crys rhif 2 yng Nghymru ac o'dd e'n haeddu ei le, ond o'n i moyn brwydro am y crys. Pan ges i fy newis i fynd i Dde Affrica o'n i'n wên o glust i glust ac wedyn yn y rownd derfynol yn 'ware yn erbyn Robin - galle fe ddim 'di bod yn well."

Robin McBryde Image copyright Warren Little
Image caption Mae Robin McBryde bellach yn hyfforddi blaenwyr Leinster, un o dimau mwyaf Ewrop

Herio cewri'r gystadleuaeth

Roedd Mefin ar ben ei ddigon i gael chwarae yn rownd derfynol Cwpan Swalec, ond roedd ei bresenoldeb ar y cae yn dipyn o ben tost i'r ddau Gymro Cymraeg yn rheng flaen y gwrthwynebwyr.

"O'n i'n gwybod bod (y prop) John Davies a Robin yn siarad Cymraeg yn y rheng flaen i Lanelli ar y pryd. Falle 'na'th e wanhau nhw bod yn rhaid siarad Saesneg ar y dydd a falle bo' nhw wedi cael y galwadau yn anghywir. Ma hwnna'n fine da fi!"

Doedd neb yn disgwyl llawer o'r ornest rhwng Llanelli a Phontypridd ar y prynhawn Sadwrn hwnnw yn Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd. Roedd y gwŷr mewn sgarlad yn anelu am y dwbl ar ôl ennill y gynghrair. Wedi'r cyfan, nhw oedd cewri'r gwpan â'u bryd ar godi'r wobr am y 12fed tro o fewn 30 mlynedd. Roedd 12 chwaraewr rhyngwladol yn rhengoedd tre'r Sosban, a dau yn unig yn stabl Heol Sardis.

Enwau mawr y Scarlets

"O edrych nôl odd 'na enwau mawr 'da Llanelli - John a Robin, yr Easterbys, Dwayne Peel a Daf Jones ar y fainc , Stephen Jones yn faswr, Leigh Davies, Matt Cardy, a Mark Jones ar yr asgell. O'dd carfan ifanc 'da ni - Gethin Jenkins, Robert Sidoli, Brent Cockbain, Michael Owen, Richard Parks - pobl o'dd ddim 'di cael eu capiau cynta' eto."

McBryde yn herio Image copyright Warren Little
Image caption Mewnwr Pontypridd, Paul John, yn ceisio cael y bel o'r ryc, gyda Robin McBryde yn ei gysgodi

Er y diffyg profiad rhyngwladol roedd tîm Pontypridd llawn addewid yn ôl Mefin Davies.

"O'n i ar lwybr o wella a datblygu, o'dd yr hyfforddwyr yn rhoi sesiyne ofnadwy o galed i ni. Ond edrych 'nôl, falle bod hwnna wedi talu ffordd - o'dd ein cyrff ni'n gryf."

Felly ai dyma oedd eu cyfle? Gyda'r gem yn gyfartal ag wyth munud ychwanegol wedi ei chwarae fe gamodd Brett Davey i'r adwy. Cafodd y dyn a oedd wedi hawlio pob un o bwyntiau Ponty y prynhawn hwnnw gic gosb a chyfle i ennill y gem. Fe lwyddodd - gyda'r cefnwr yn mynnu iddo gael breuddwyd yn gynharach yn yr wythnos taw dyna fyddai'n digwydd.

"Odd e'n ffantastig! Odd Brett Davey yn arwr ar y dydd, yn dalent, yn gallu cicio a darllen y gêm o flaen pawb arall. Odd e'n neis mewn ffordd i rywun serennu o'dd ddim yn rhan o dîm Cymru."

Pontypridd yn fuddugol Image copyright Warren Little
Image caption Capten Pontypridd, Dale McIntosh yn codi'r gwpan wedi'r fuddugoliaeth o 20 i 17

Ymlaen i'r rownd derfynol nesaf

Buddugoliaeth i Bontypridd felly ond doedd fawr o amser i ddathlu gyda rownd derfynol Tarian y Parker Pen yn eu disgwyl yn erbyn Sale yr wythnos ganlynol. Byddai buddugoliaeth yno wedi sicrhau eu lle yn Nghwpan Heineken y tymor canlynol. Tipyn o wobr, ond nid felly y bu hi yn anffodus.

"Fi'n credu o edrych nôl o'dd e cam rhy bell - roedden ni mor agos ond falle bo' ni wedi blino - dim esgusodion - gollon ni - falle o'dd hi'n anodd i gael dwy gem fawr ar ol ei gilydd."

Un cwpan yn unig ddaeth yn ôl i Heol Sardis y tymor hwnnw felly, ond roedd yn gwpan i'w drysori. Yn 2003 roedd newid byd ar droed i rygbi yng Nghymru, gyda dyfodiad y 5 rhanbarth ar y gorwel.

Llanelli v Pontypridd: 02 Trwy lygaid Mefin Davies a Gareth Charles Nos Sadwrn am 18.15 ar S4C