Sut brofiad oedd anfon y plant i'r ysgol am y tro cyntaf ers 105 diwrnod?

Image copyright Llun cyfrannwr

Cyffro, nerfusrwydd a llond trol o gwestiynau pwysig fel 'beth fydd yn y bocs bwyd?' - dyna brofiad Angharad Prys, o Gaernarfon, wrth i'w phlant fynd yn ôl i'r ysgol am y tro cyntaf yr wythnos yma wedi'r cyfnod clo.

line

Y noson gynt

Fory, am y tro cyntaf ers 105 diwrnod, mi fydd Nel (10 oed) a Gweneira (6 oed) yn cael mynd nôl i'r ysgol am ddiwrnod.

Mae'n rhyfeddol sut mae'r ddwy wedi setlo i'n hysgol fach ni adref ac er eu bod yn cwyno'n o arw ar y dechrau am golli ysgol a ffrindiau, maen nhw bellach i weld ddigon hapus.

Mae'n rhaid dweud na wnaethom ni feddwl dwywaith cyn penderfynu y byddem yn hoffi i'r plant fynd yn ôl i'r ysgol cyn yr haf.

Trwy'r argyfwng, mae'r ffigurau wedi bod yn gymharol isel yma ac mae gen i ffydd yn Llywodraeth Cymru. Maen nhw i weld yn gall iawn yn dilyn arweiniad arbenigwyr meddygol, a debyg ma' nhw sy'n gwybod ora'.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Dyma ymateb Nel a Gweneira i ddychwelyd i'r ysgol wedi misoedd adref

Ella mai'r peth oeddem ni yn poeni amdano fwy na dim, yn hytrach na dal y firws, oedd sut brofiad fyddai mynd nôl i'r ysgol i'r ddwy. Siŵr ein bod ni gyd wedi gweld y llun echrydus o blant bach yn Ffrainc ar yr iard amser chwarae gyda chylch o'u hamgylch.

Y cwestiynau oedd yn mynd trwy fy mhen i oedd pethau fel - fyddan nhw yn cael chwarae gyda'u ffrindiau amser chwarae? Fydd yr athrawon i gyd mewn offer PPE brawychus? Fyddan nhw yn cael mynd allan i'r awyr agored i ddysgu?

Ond cwestiynau go wahanol oedd yn mynd trwy ben y merched. I Nel yn arbennig, y cwestiwn pwysica' oedd, fydda i efo fy ffrindiau? Pan ddaeth y cadarnhad bod y ddwy efo'i ffrindiau, mi oedd 'na hen edrych 'mlaen.

Ac erbyn heno, pethau lawer mwy ymarferol oedd yn eu poeni - be' fyddai'r drefn efo'r toiled? Fydd yr athrawon yn gwisgo masg? Sut fydd y peiriant cymryd tymheredd yn gweithio ac a fyddan nhw yn cael eu hanfon adref os yn cerdded bach yn gyflym i'r ysgol ac wedi chwysu... a'r peth mawr - be' sydd yn y tŷ i'w roi yn y bocs bwyd?

Mwy am coronafeirws
Mwy am coronafeirws

Y diwrnod mawr

Erbyn i mi ddod lawr grisiau bore ma, mi oedd y ddwy wedi newid, cymryd eu tymheredd o leia' dwywaith, wedi gwneud eu bocsys bwyd a Gweneira gyda'i sgidiau mlaen a bag ar ei chefn...a dim ond 8:10am oedd hi.

Ar ôl perswadio ac egluro bod ni ddim cweit yn barod i gychwyn gan mai erbyn 9:15am oedd hi fod i gyrraedd, mi dynnodd ei sgidia a bag i ffwrdd a chytuno i gael brecwast.

Nel yn paratoi ei phecyn bwyd Image copyright Llun cyfrannwr
Image caption Mae'r bocs bwyd yn bwysig... Nel yn paratoi ei brechdanau cyn mynd i'r ysgol

Teimlad ddigon od oedd cerdded a nhw i'r ysgol, a'r tair ohonom efo pili palas bach yn y bol. Mi gymharodd Nel y profiad i gychwyn yr ysgol uwchradd, gan nad oedd gan yr un ohonom syniad be' i ddisgwyl.

Ond cyrraedd yr ysgol, a chael ffasiwn groeso gan yr athrawon wnaeth wneud i bawb ymlacio yn syth. Mi oedden nhw yn amlwg yn falch o weld y plant a dim masg, visor na gwisg PPE yn agos i'r lle. Oedd, mi oedd marciau ciwio ar y llawr, a theimlad ychydig fel disgwyl i fynd trwy passport control yn y maes awyr, ond rhaid dweud mod i yn falch iawn o agwedd di-lol yr ysgol a'r croeso gafodd y ddwy.

Nel a Gweneira Image copyright Llun cyfrannwr
Image caption Sut aeth yr ysgol?

Ac ymhen dim o amser, mi oedd yn amser nol y ddwy ac mi oedda nhw wedi cael diwrnod wrth ei boddau. Mi oedd Gweneira wedi gweld y rheol dwy fedr yn dipyn o broblem amser chwarae wrth drio chwarae 'mam a dad' efo'i ffrindiau, a'r ddwy heb fentro mynd i'r toiled trwy'r dydd ond yn sicr mi oedden nhw wedi mwynhau gweld rhai o'u ffrindiau a'r athrawon.

Dwi'n sicr ein bod ni wedi gwneud y dewis iawn yn gadael iddyn nhw fynd yn ôl, ac os bydd y sefyllfa'r un peth ym mis Medi, o leia' mi fyddan nhw wedi cael blas o'r normal newydd.

Hefyd o ddiddordeb:

Pynciau Cysylltiedig