Heddlu: 'Peidiwch rhuthro i dafarndai dros y ffin'

Tafarn Image copyright Getty Images
Image caption Mae tafarndai Lloegr yn cael ailagor o ddydd Sadwrn

Mae'r heddlu'n annog y cyhoedd yng Nghymru i gadw at y neges i aros yn lleol dros y penwythnos wrth i dafarndai ddechrau ailagor dros y ffin.

Daw yn dilyn pryderon y bydd rhai yn teithio ar drên neu yn eu ceir i drefi a dinasoedd yn Lloegr i yfed mewn tafarn am y tro cyntaf mewn dros dri mis.

Dywedodd y Prif Weinidog Mark Drakeford nad yw eisiau gweld y gwaith da sydd wedi'i wneud yn rheoli coronafeirws yng Nghymru yn cael ei ddadwneud.

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi pwysleisio hefyd bod y defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer teithio hanfodol yn unig.

Yng Nghymru ni fydd tafarndai yn ailagor nes 13 Gorffennaf, a hynny tu allan yn unig.

Yr heddlu'n parhau ar batrôl

Dywedodd Heddlu Gwent y byddai'n trafod gyda chymunedau er mwyn pwysleisio'r neges i "aros yn ddiogel, aros yn lleol".

"Mae ardal ein llu ni ar y ffin wrth un o'r prif lwybrau rhwng Cymru a Lloegr," meddai llefarydd.

"Rydyn ni eisiau atgoffa ein cymunedau bod gwahaniaethau rhwng y canllawiau yng Nghymru a Lloegr, a dyw'r newidiadau i'r canllawiau yng Nghymru ddim wedi dod i rym eto."

Image copyright Getty Images
Image caption Mae tafarndai Cymru wedi cael gwybod y bydd modd iddyn nhw ailagor tu allan ar 13 Gorffennaf

Mae rhai cefnogwyr pêl-droed wedi bod yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i awgrymu teithio i dafarndai ym Mryste, ble bydd Caerdydd yn herio Bristol City brynhawn Sadwrn.

Dywedodd Heddlu Gwent y byddan nhw'n parhau ar batrôl trwy'r penwythnos cyn i'r cyfyngiadau ar deithio gael eu diddymu ddydd Llun.

Rhybuddiodd y llu bod pobl fydd yn cael eu dal yn anwybyddu'r rheolau yn cael eu cosbi.

'Peidiwch yfed a gyrru'

Fe wnaeth Heddlu Dyfed-Powys atgoffa'r cyhoedd nad oes hawl teithio mewn grwpiau neu gyda phobl sydd ddim yn rhannu tŷ â chi.

"Mae'n hollbwysig bod unrhyw un sy'n bwriadu yfed alcohol i ffwrdd o'u cartref yn sicrhau eu bod yn iawn i yrru cyn gwneud hynny, neu'n trefnu ffordd arall o deithio," meddai llefarydd.

"Mae yfed a gyrru'n gallu arwain at ganlyniadau trasig, ac ar ôl tri mis o'r wlad yn dod at ei gilydd er mwyn y GIG ry'n ni'n gobeithio y bydd pawb yn parhau i ymddwyn yn gyfrifol ac yn aros yn ddiogel y penwythnos hwn."

Fe wnaeth Mr Drakeford adleisio negeseuon yr heddlu ddydd Gwener, gan alw ar y cyhoedd i aros yn lleol am un penwythnos yn rhagor.

"Ble bynnag ydych chi yng Nghymru, dyw'r penwythnos yma ddim yn rheswm nac yn esgus i ddadwneud yr hyn ry'n ni wedi gweithio mor galed i'w gyflawni - plîs parhewch i wneud y pethau hynny sy'n helpu i gadw Cymru'n ddiogel," meddai.

Straeon perthnasol