BBC Cymru Fyw

Arestio dyn o Wrecsam ar amheuaeth o lofruddio

Published
image captionCafwyd hyd i gorff Terence Edwards yn ei gartref yn Wrecsam
Mae dyn wedi ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth wedi i gorff dyn 60 oed gael ei ganfod yn ei gartref.
Cafwyd hyd i Terence Edwards yn ei dŷ ym Mhont Wen, Wrecsam am oddeutu 19:00 ar 1 Mehefin.
Daeth archwiliad post mortem i'r casgliad fod Mr Edwards wedi marw o achos anafiadau i'w ben, meddai Heddlu Gogledd Cymru.
Cafodd dyn 41 oed o ardal Wrecsam ei arestio ddydd Mercher diwethaf ac mae wedi ei ryddhau ar fechnïaeth tra bod yr ymchwiliad yn parhau.