'Effaith hirdymor' Covid-19 ar y diwydiant dillad

Hetiau yn Siop Ededa J

Mae Covid-19 yn mynd i gael effaith hirdymor ar y diwydiant dillad - dyna farn un arbenigwraig ffasiwn union wythnos ers i siopau dillad gael yr hawl i agor.

Yn gyffredinol, dyw siopwyr ddim wedi heidio i'r Stryd Fawr, ond digon cadarnhaol yw'r ymateb ymhlith rhai siopau dillad annibynnol yn Sir Gâr.

Un o siopau amlycaf Castellnewydd Emlyn yw Ededa J. Mae'r drysau bellach ar agor, a'r profiad siopa fel ymhobman arall yn wahanol erbyn hyn.

Image caption Mae'r drefn newydd yn dipyn o newid i Ffion Thomas ac i gwsmeriaid siop Ededa J

"Mae pethau yn mynd yn eitha' da, a gweud y gwir," meddai Ffion Thomas.

"Ma' bobol yn falch o weld y sgrinie wrth y cownter, a'r masgiau. Ni'n trio cadw'r niferoedd sy'n dod 'da'i gilydd i lawr."

Mae Ededa J yn arbenigo ym maes dillad priodas, lle mae'n arferiad i deuluoedd ddod gyda'i gilydd i ddewis a dethol dillad ar gyfer y diwrnod mawr.

"Ni arfer cael mam y briodferch a mam y priodfab gyda'r ferch sy'n priodi, felly ni'n medru hala un aelod i ystafell arall, neu lawr llawr i gadw'r niferoedd lawr. A ni'n gwneud yn siŵr fod digon o amser rhwng apwyntiade."

Image caption Mae llawer o siopau wedi gosod sgriniau ac mae staff yn gwisgo masgiau i roi hyder i gwsmeriaid

Yn yr adran ddillad cyffredinol, dyw Ffion Thomas ddim yn credu fod pobol yn mynd â chymaint o ddillad ag arfer i'r ystafelloedd newid. Ac mae'r dillad sy'n cael eu rhoi yn ôl heb eu prynu, yn cael eu trin.

"Ni'n rhoi spray fabric disinfectant arnyn nhw, a wedyn ni'n gadael y dillad hynny mewn 'stafell arall am gwpwl o ddiwrnode."

Siopau gwag, heb stoc

Mae angen trefn ac amserlen fanwl wrth redeg siop ddillad bellach oherwydd y cyfyngiadau presennol.

Er bod Llywodraeth Cymru wedi caniatáu i siopau ailagor union wythnos yn ôl, nid pob un o'r canghennau mawrion sydd wedi agor eu drysau. A gyda thymor ffasiwn yr haf fwy neu lai ar ben, mae rhai siopau yn wag ar hyn o bryd, heb unrhyw stoc.

Yn ôl yr arbenigwraig ffasiwn, Helen Humphreys, dyw hynny ddim yn syndod.

Image caption Bydd yr effaith i'w theimlo ar y sector yng Nghymru a thu hwnt, medd Helen Humphreys

"Yn raddol bach, mae siopau'n agor fesul trefi, ond ma' siope wedi gorfod canslo eu harchebion ar gyfer sgidie a ffrocie haf, y rhai y bydde bobol angen ar gyfer eu gwylie, fel arfer," meddai.

"Mae'r impact yn anferth ar wledydd eraill y tu allan i Brydain hefyd, wrth iddyn nhw golli archebion y bydde'r cwmnïau mawr wedi eu gosod.

"Fi'n credu bod hyn yn mynd i gael effaith hirdymor ar y ffordd ry'n ni'n meddwl am ddillad, achos ry'n ni'n gwbod ni ddim rili angen yr holl bethe ry'n ni yn eu prynu."

Image caption Yvonne Griffiths-Rogers ac Olive Bowen o siop Pethau Olyv yn Sanclêr

Yn perchnogion siop Pethau Olyv yn Sanclêr, Yvonne Griffiths-Rogers ac Olive Bowen, mae yna deimlad fod cwsmeriaid yn magu hyder yn araf bach.

"Ni 'di bod yn eitha bishi," meddai Yvonne. "Pobol leol wrth gwrs, oherwydd y canllawie pum milltir."

Ond mae Olive yn cydnabod fod ychydig o nerfusrwydd.

"Ma' rhai eitha' nyrfys i ddod mas, ond fi'n credu bo' nhw'n teimlo'n bach fwy cyfforddus i ddod i siop fach," meddai.

"Ac ambell waith os nag y'n nhw mo'yn dod yma adeg ma'r siop ar agor, ry'n ni'n rhoi apwyntiad iddyn nhw wedi 4 o'r gloch y p'nawn, ac mae hynny'n adeiladu'r hyder. Ma' nhw'n fwy cyfforddus pan fo neb arall yn y siop."

Image caption Does dim modd trio dillad cyn eu prynu am y tro yn siop Pethau Olyv

Dyw ystafelloedd newid Pethau Olyv ddim ar agor am y tro.

"Ma' bobol yn dod mewn a pigo be ma' nhw mo'yn, a wedyn ma nhw'n mynd â fe gatre," meddai Olive. "Ac os nad y'n nhw mo'yn e, ma' nhw'n dod ag e nôl, a wedyn ni'n steam-o nhw a doti nhw gadw am dri diwrnod."

Mae'r ddwy yn siomedig eu bod wedi colli gymaint o sioeau ffasiwn yr haf hwn, yn ogystal â sioeau a'r Eisteddfod Genedlaethol.

"Ni wedi cael gymaint o sbri yn eu gwneud nhw yn y gorffennol, ond dyna ni, mi ddown ni i ben â hi!"

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol