BBC Cymru Fyw

'Dim cynlluniau i werthu Wylfa i China'

Published
Pynciau Cysylltiedig
  • Atomfa Niwclear Wylfa Newydd
image copyrightGetty Images
image captionByddai'r Wylfa newydd yn cael ei chodi yn ymyl yr hen orsaf bŵer ar Ynys Môn

Dywed cwmni Hitachi nad oes ganddyn nhw gynlluniau i werthu safle gorsaf niwclear ym Môn i gorfforaeth yn China wedi sylwadau gan Donald Trump.

Ym mhapur y Sunday Times mae dyfyniad gan Arlywydd yr Unol Daleithiau'n rhybuddio yn erbyn gwerthu Wylfa i China.

Cafodd y gwaith ar y prosiect £13bn ei atal y llynedd wedi i Hitachi fethu â sicrhau cytundeb cyllido gan Lywodraeth y DU.

Dywedodd llefarydd ar ran Horizon Energy: "Does gennym ddim sylw i'w wneud ar yr hyn sy'n cael ei ddarogan.

"Mae'n sylw yn parhau ar sicrhau yr amodau angenrheidiol i ailddechrau y prosiect - gwaith a fyddai'n dod â budd economaidd i'r rhanbarth ac a fyddai'n chwarae rhan flaenllaw yn sicrhau ymrwymiadau newid hinsawdd y DU."

image copyrightHorizon Nuclear
image captionRoedd y gwaith i fod i ddechrau yn 2020

Hitachi sydd berchen ar Horizon a nhw sydd i fod i arwain y gwaith o adeiladu'r safle.

Mae disgwyl i Wylfa gynhyrchu pŵer ar gyfer pum miliwn o dai ond fe gafodd y gwaith ei atal am y tro wrth i gostau gynyddu.

Fis Hydref y llynedd roedd disgwyl i'r Ysgrifennydd Busnes, Andrea Leadsom gymeradwyo cais Pŵer Niwclear Horizon am orchymyn caniatâd datblygu (DCO), ond daeth cadarnhad fod y penderfyniad wedi'i ohirio tan ddiwedd Mawrth 2020.

Mae adroddiad yn y Sunday Times yn nodi bod corfforaeth pŵer niwclear China (General Nuclear Power Corporation) yn awyddus i brynu'r safle fel rhan o'r cynlluniau i adeiladu nifer o adweithyddion niwclear.

Ond wrth siarad ag asiantaeth newyddion Reuters dywedodd Hitachi nad "oeddynt yn ymwybodol o unrhyw gynlluniau i werthu'r prosiect i China".

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol

  • Wylfa: Gohirio penderfyniad ar gais cynllunio