Cyngor Môn yn annog gweithwyr ffatri i gael prawf

2 Sisters food factory, Llangefni Image copyright Google
Image caption Mae holl staff ffatri 2 Sisters yn Llangefni yn cael tâl llawn yn ystod y cyfnod o hunan-ynysu

Mae staff ffatri yn Llangefni, na sydd hyd yma wedi cael prawf coronafeirws, yn cael eu hannog i gael eu profi.

Daw cais cyngor Sir Ynys Môn wedi i 210 achos gael eu cadarnhau ymhlith gweithwyr yn ffatri 2 Sisters.

Yn y cyfamser dywed Iechyd Cyhoeddus Cymru nad yw oddeutu 300 o weithwyr ffatri yn Wrecsam "wedi cael prawf".

Mae oddeutu 166 achos o haint coronafeirws yn Ffatri Rowan Foods ond dywed Iechyd Cyhoeddus Cymru nad yn y ffatri y tarddodd yr haint.

Mae oddeutu 1,000 o bobl sy'n gysylltiedig â'r ffatri fwyd yn Wrecsam eisoes wedi cael eu profi.

Image caption Mae cwmni Rowan Foods yn Wrecsam yn defnyddio sgriniau ac offer arbenigol i gadw staff yn ddiogel

Ddydd Sadwrn dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru eu bod yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i "gysylltu â dros 300 o weithwyr na sydd eto wedi cyflwyno eu hunain ar gyfer prawf".

Ddydd Gwener cafodd chwech achos yn rhagor eu cofnodi ymlhith y gweithlu sy'n gysylltiedig â ffatri 2 Sisters gan fynd â'r cyfanswm o 204 i 210.

Dywed Iechyd Cyhoeddus Cymru bod y "cynnydd yn yr achosion yn isel ac yn dystiolaeth bod y mesurau a'r profi yn llwyddo".

Ar eu cyfrif twitter mae Cyngor Ynys Môn wedi rhannu dolen sy'n gofyn i weithwyr eraill yn ffatri 2 Sisters i gael prawf "er mwyn diogelu eu hunain, eu teulu, eu ffrindiau a'u cymunedau".

Straeon perthnasol