BBC Cymru Fyw

Corff dyn mewn car oedd ar dân mewn man diarffordd

Published
Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cadarnhau fod corff dyn wedi ei ddarganfod wedi tân car mewn lleoliad anghysbell yn Sir Conwy dros y penwythnos.
Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i Gwm Penmachno ger Betws-y-Coed, ddydd Sul, 21 Mehefin wedi adroddiad fod car ar dân mewn cae.
Roedd timau arbenigol yn rhan o ymchwiliad i'r achos a dydd Gwener fe ddywedodd yr heddlu: "Yn dilyn archwiliad fforensig gallwn gadarnhau yn awr fod rhywun y tu mewn i'r cerbyd.
"Credwn mai Michael James Green, 70, o ardal Blaenau Ffestiniog yng Ngwynedd oedd y person."
Fel rhan o'r ymchwiliad mae'r heddlu wedi dweud eu bod yn awyddus i glywed gan unrhyw un oedd wedi gweld Renault Scenic glas golau yn cael ei yrru o gwmpas yr ardal rhwng 16:30 a 19.30 ddydd Sul diwethaf.
Mae'r llu hefyd wedi diolch i'r cyhoedd am eu cydweithrediad wrth i swyddogion "weithio o dan amgylchiadau anodd i sefydlu beth ddigwyddodd nos Sul".