BBC Cymru Fyw

Peintio swastika ar garej teulu du yng Ngwynedd

Published
media captionMargaret Ogunbanwo a'i mab Toda yn trafod y profiad o ddarganfod y symbol Natsiaidd

Mae teulu o Benygroes yng Ngwynedd wedi disgrifio'r sioc o ddarganfod fod rhywun wedi peintio arwydd swastika ar ddrws eu garej.

Wrth siarad gyda BBC Cymru, dywedodd Margaret Ogunbanwo ei bod yn credu fod y teulu wedi ei dargedu am eu bod yn ddu.

Dywedodd Ms Ogunbanwo na fyddai'n glanhau'r symbol yn syth gan ei bod am i bobl weld yr hyn oedd wedi digwydd.

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru fod swyddogion yn ymchwilio i'r digwyddiad, ac yn gofyn am gymorth y cyhoedd.

Mae swyddogion yn credu fod y graffiti wedi ei ysgrifennu am oddeutu 02:00 fore dydd Sadwrn, ac yn gofyn i unrhyw un allai fod o gymorth i gysylltu gyda PC Mathew Tapping yng ngorsaf yr heddlu ym Mhenygroes gan ddefnyddio'r cyfeirnod Y084193.

'Mewn sioc'

"Roeddwn mewn sioc, a fe feddyliais i 'pam? Pam ar yr adeg yma?' meddai Ms Ogunbanwo.

"Mae rhywun yn ceisio gwneud datganiad ond rwy'n credu fod nawr yn amser gwael iawn i wneud hyn o achos yr holl ymgyrch 'Black Lives Matter'.

"Yr ail beth nes i feddwl oedd eu bod wedi fandaleiddio fy eiddo a maen nhw'n disgwyl i mi ei lanhau - dydy hyn ddim digon da."

image captionMae Ms Ogunbanwo a'i theulu wedi byw yn hapus ym Mhenygroes ers blynyddoedd

Mae'r teulu wedi byw ym Mhenygroes ers 13 o flynyddoedd, ac er eu bod wedi dioddef hiliaeth, maen nhw'n dweud fod yr achosion yn rhai prin.

"A dweud y gwir mae'n fy ngwneud i deimlo'n drist achos rydym yn hapus yn y pentref, rydym yn rhan o'r pentref, mae fy nhad wedi ei gladdu yn y fynwent leol - dyma fy mywyd.

"Rydym wedi trafod y peth fel teulu ac rydym yn credu fod gan bobl eu barn a falle eu bod yn credu fod yr holl ymgyrch 'Black Lives Matter' yn ormod a dyma'r unig ffordd y maen nhw'n gallu teimlo eu bod yn gallu gwyntyllu hyn, i'r unig bobl ddu sydd yn yr ardal."

image captionDywed y teulu fod achosion o hiliaeth wedi bod yn brin yn yr ardal ar hyd y blynyddoedd

Ychwanegodd ei bod yn credu mae'r ffordd ymlaen oedd i addysgu pobl, yn enwedig y genhedlaeth nesaf.

Dywed y teulu y bydd y graffiti yn aros ar y garej am gyfnod er mwyn dangos i bobl leol a phobl sydd yn gyrru heibio fod casineb yn dal i fodoli yn y gymdeithas.

"Os byddwn yn ei olchi i ffwrdd, mae fel petai na wnaeth ddigwydd a rwyf i am i bobl ei gofio", meddai.

'Sefyll mewn undod'

Wrth ymateb i'r digwyddiad, dywedodd Hywel Williams, Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Arfon:

"Rwy'n sefyll mewn undod â'r teulu ac yn ategu'r feirniadaeth gryf gan y gymuned leol.

'Rwy'n gwybod bod pobl Penygroes ac Arfon wedi eu ffieiddio gan y weithred afiach hon. Ond bydd yn cryfhau ein pendantrwydd i sefyll gyda'n gilydd yn erbyn hurtrwydd ffiaidd hiliaeth.

"Targedwyd ein swyddfa â graffiti hiliol y llynedd. Roedd yn annifyr ac yn annymunol. Ond mae hyn gymaint yn waeth, gan ei fod wedi ei dargedu'n bersonol at gartref rhywun.

image captionYr Aelod Seneddol lleol Hywel Williams

Ychwanegodd: "Mae gennym gymuned gref yma yn Arfon, wedi'i chyfoethogi gan amrywiaeth a'n traddodiad o sefyll gyda'n gilydd yng ngwyneb gwahaniaethu.

'Bydd pwy bynnag a wnaeth hyn yn dysgu'n eithaf cyflym bod cymdeithas oddefgar yn gryfach o lawer na'r anhrefn rhanedig y maent yn dyheu amdano."

Straeon perthnasol

  • Cynnal rhagor o brotestiadau 'Black Lives Matter'