Oriel: Uchafbwyntiau Eisteddfod T

Published
Pynciau Cysylltiedig

Eleni, yn hytrach na'r Eisteddfod yr Urdd arferol, bu'n rhaid addasu ychydig ar y cynllun a chynnal yr Eisteddfod rithiol gyntaf erioed - Eisteddfod T.

Ac am wythnos! Fe wnaeth yr Eisteddfod ddenu dros 6,000 o gystadleuwyr mewn mwy nag 80 o gystadlaethau.

O ffilmio talentau anifeiliaid anwes a meimio i ganeuon, i greu corau rhithiol a chyhoeddi enillwyr y prif seremonïau yn fyw i stafell fyw'r buddugwr - mae hi wedi bod yn Steddfod gwbl unigryw, ac yn sicr yn un i'w chofio.

Dyma rai o'r uchafbwyntiau:

image copyrightS4C
image captionEr eu bod heb wisgo gwisg ysgol ers rhai wythnosau, roedd Ysgol Treganna yn edrych yn ddigon o sioe yn eu côr rhithiol, gan ennill y gystadleuaeth Côr Blwyddyn 6 ac iau, dros 20 o leisiau
image copyrightS4C
image captionDim ond ers naw mis mae Ruby Haf James wedi bod yn dysgu Cymraeg, ond hi oedd yn fuddugol yn y gystadleuaeth Llefaru i Ddysgwyr, Blwyddyn 3 ac iau - ac roedd ei holl ffrindiau blewog wedi ymddangos yn y fideo gyda hi i gefnogi
image copyrightS4C
image captionRoedd Connie Orff wedi sicrhau ei bod hi mewn lliwiau addas, Urddaidd, wrth draddodi beirniadaeth y gystadleuaeth Trawsnewid Teuluol
image copyrightS4C
image captionOes nad os gen ti'n props cywir, rhaid addasu... Ysgyb sydd yn cael ei ddefnyddio fel arfer yn y sioe gerdd enwog Wicked, ond defnyddiodd Jodi Bird beth oedd ganddi wrth law
image copyrightS4C
image captionCafodd anifeiliaid anwes talentog gystadlu yn yr Eisteddfod y eleni... Pwy sydd am ddweud wrthyn nhw mae'n siŵr na chawn nhw gystadlu eto y flwyddyn nesa'?!
image copyrightS4C
image captionEr eu bod ymhell dros 25 oed (sori), cafodd rhieni gymryd rhan yn y Steddfod arbennig yma - fel Mam a Dad teulu Bwlch y Waun a berfformiodd y gân addas Trôns dy Dad
image copyrightS4C
image captionDdim yn un i fethu allan ar yr hwyl, derbyniodd y cyflwynydd Trystan Ellis-Morris her hŵla-hŵpio gan Lois Postle a'i nain
image copyrightS4C
image captionNid Pavarotti yw hwn, ond Math Gwilym o'r Felinheli... wir!
image copyrightS4C
image captionTomi ac Elsi Williams o Gaerdydd oedd tu ôl i'r trawsnewidiad teuluol gwych yma
image copyrightS4C
image captionFel mae Annie ac Ethan Song yn ei wybod, os oes gennych chi frawd neu chwaer sydd hefyd yn canu offeryn, mae rhoi ensemble orfferynnol at ei gilydd yn llawer haws
image copyrightS4C
image captionOnd nid oedd bod ar wahân yn rwystr i Fand Jazz Ysgol Tryfan, a enillodd y gystadleuaeth Band Offerynnol neu Gerddorfa
image copyrightS4C
image captionCafodd Catrin Alaw Gwilliam y profiad gwych o ganu deuawd gyda Mared Williams yn y Deuawd Enwogion Lleol
image copyrightS4C
image captionDiolch byth am Dad a gardd ddigon mawr i allu gwneud dawns y glocsen ynddi!
image copyrightS4C
image captionRoedd Carys Eleri yn amlwg wedi mwynhau ei dyletswyddau beirniadu - ac roedden ni wedi mwynhau gweld ei phenwisgoedd lliwgar!
image copyrightS4C
image captionCwtsh gan Mam - dyna beth oedd Rosie ei angen ar ôl glywed mai hi yw Prif Ddysgwr Eisteddfod T eleni

Hefyd o ddiddordeb:

Pynciau Cysylltiedig