Saith arall wedi marw yng Nghymru ar ôl cael Covid-19

Gweithwyr yn Ysbyty Brenhinol Gwent yng Nghasnewydd Image copyright Matthew Horwood
Image caption Gweithwyr yn Ysbyty Brenhinol Gwent yng Nghasnewydd

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi adrodd bod saith yn rhagor o bobl wedi marw ar ôl cael Covid-19.

Mae 1,267 o bobl sydd wedi'u heintio wedi marw yng Nghymru hyd yma, meddai'r corff.

Cafodd 140 o achosion eraill eu cadarnhau hefyd - a oedd yn llai na'r ffigwr ddydd Sadwrn (185) - gan ddod â'r cyfanswm o brofion positif yma i 13,309.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cydnabod bod y gwir ffigyrau'n uwch mewn gwirionedd am nad ydy pawb yn cael eu profi.

Mae'r corff yn cyhoeddi ystadegau dyddiol o farwolaethau, sy'n digwydd yn bennaf mewn ysbytai a dim ond pan fydd labordai wedi cadarnhau'r feirws.

Hyd yma, mae 60,445 o bobl wedi cael eu profi am coronafeirws yng Nghymru, gyda 47,136 yn profi'n negyddol.

Mae cyfanswm o 71,611 o brofion wedi'u cynnal, gan fod rhai pobl wedi cael eu profi fwy nag unwaith.

Yn ogystal â Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn rhoi manylion y rhai yr achosion sydd wedi'u cadarnhau neu sydd wedi eu hamau o fod wedi marw gyda Covid-19.

Mae ei ffigyrau diweddaraf ar gyfer Cymru, am yr wythnos yn gorffen ar 16 Mai, yn rhoi'r cyfanswm fel 1,852.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol