BBC Cymru Fyw

£20m o gostau ychwanegol i Gyngor Caerdydd

Published
Pynciau Cysylltiedig
  • Haint coronafeirws
image copyrightGetty Images

Fe fydd argyfwng coronafeirws wedi costio £20m mewn costau ychwanegol i Gyngor Caerdydd rhwng misoedd Mawrth a Mehefin yn unig, medd arweinydd y cyngor.

Dywedodd Huw Thomas fod costau'r awdurdod wedi cynyddu wrth i rai gwasanaethau gael eu blaenoriaethu ac eraill gael eu hychwanegu.

Mae'r cyngor hefyd wedi colli incwm o daliadau am barcio gan y cyhoedd a chau atynfeydd fel Castell Caerdydd yn ystod y pandemig.

Mae'r cyngor wedi bod yn gweithio gyda banciau bwyd i ddosbarthu 3,000 o becynnau bwyd ers dechrau'r argyfwng.

Mae arian wedi ei wario hefyd ar ddarparu cyfarpar diogelwch PPE i staff a darparu prydau bwyd am ddim mewn ysgolion.

Costau ychwanegol ymbellhau

Fe fydd sicrhau mesurau ymbellhau cymdeithasol hefyd yn achosi costau ychwanegol i'r awdurdod medd yr arweinydd.

Fe all llyfrgelloedd a chanolfannau gwasanaeth y cyngor gael eu defnyddio fel swyddfeydd i staff, ond dywedodd Mr Thomas na fyddai'r fath isadeiledd "yn dod yn rhad".

Fe wnaeth gydnabod hefyd y bydd ymbellhau cymdeithasol am fod yn "gur pen i ddarparwyr trafnidiaeth gyhoeddus".

Bydd y cyngor yn datblygu mwy o lwybrau beicio mewn ymdrech i osgoi gweld pobl yn defnyddio eu ceir yn hytrach na theithio ar fysiau. Gallai palmentydd y brifddinas gael eu hehangu hefyd, meddai.

image captionDywedodd Huw Thomas y bydd ymbellhau cymdeithasol am fod yn "gur pen i ddarparwyr trafnidiaeth gyhoeddus"

Pryder arall i'r cyngor yw colli digwyddiadau mawr o bwys, gan gynnwys cyngherddau a gemau chwaraeon.

Dywedodd Huw Thomas fod "ansicrwydd anferth" nawr yn bodoli o achos y pandemig.

"Nid yw'n rhywbeth y gall y cyngor ei ddatrys ar ei ben ei hun ond rydym yn sicr yn dadlau ein hachos gyda Llywodraeth Cymru a'r llywodraeth ganolog fod angen parhau gyda'r cynlluniau seibiant o'r gwaith a darparu mathau eraill o gefnogaeth... yn enwedig i'r diwydiannau fydd ddim yn gallu gadael y cyfnod clo ar yr un cyflymder ag eraill, fel y bo modd iddyn nhw weld adferiad yn y tymor hir," meddai.

Fe wnaeth y Cynghorydd Thomas gydnabod hefyd na fyddai rhai pobl am fynd i ddigwyddiadau mawr hyd yn oed os byddai'r digwyddiadau hyn yn derbyn caniatâd i ailgychwyn eto.

  • CANLLAW: Beth ddyliwn i ei wneud?
  • AMSERLEN: Effaith haint coronafeirws yng Nghymru
  • IECHYD MEDDWL: Tips gan Dr Ioan Rees
  • DYSGU: Sut i gadw'r plant yn brysur gartref

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol

  • Cyngor Gwynedd 'wedi colli hyd at £9m' yn yr argyfwng