Dechrau gwaith amddiffyn rhag llifogydd yn Y Rhyl

Published
image copyrightCyngor Sir Ddinbych

Bydd gwaith gwerth £27m i amddiffyn 1,650 eiddo yn Y Rhyl rhag llifogydd yn dechrau ddydd Iau.

Fe fydd gwaith paratoi ar y prosiect dwy flynedd yn dechrau yn nwyrain y dref.

Bydd 128,000 tunnell o greigiau yn cael eu gosod o flaen yr amddiffynfeydd môr presennol, yn ogystal ag adeiladu wal 600 metr o hyd i amddiffyn rhag y môr, a phromenâd newydd.

Llywodraeth Cymru, yn ogystal â chyllid rhannol gan Gyngor Sir Dinbych, sydd wedi ariannu'r gwaith.

Dywedodd Aelod Arweiniol Cyngor Sir Ddinbych dros Wastraff, Trafnidiaeth a'r Amgylchedd, y Cynghorydd Brian Jones, bod llifogydd yn Rhagfyr 2013 wedi "effeithio cannoedd o drigolion".

image captionCafodd ardal dwyrain Y Rhyl ei tharo gan lifogydd difrifol ym mis Rhagfyr 2013

"Bydd y cynllun hwn yn lleihau'r risg o lifogydd i gartrefi a busnesau yn sylweddol ac yn cynnig rhywfaint o dawelwch meddwl i'r preswylwyr hynny," meddai'r cynghorydd.

"Bydd yr amddiffynfeydd hyn hefyd yn helpu i amddiffyn yr ardal rhag effaith newid yn yr hinsawdd a allai weld lefelau'r môr yn codi a mwy o stormydd."

Camau diogelwch Covid-19

Ychwanegodd Mr Jones bod y prif gontractwr Balfour Beatty wedi cyflwyno nifer o fesurau ychwanegol i gydymffurfio gyda chanllawiau ynghylch Covid-19.

"Rydym yn ymwybodol y gallai fod rhywfaint o sensitifrwydd ynghylch cynlluniau adeiladu yn mynd rhagddynt ar hyn o bryd," meddai.

"Gallai gohirio'r prosiect olygu cyfnod ychwanegol o weithio dros y gaeaf, a fyddai'n ymestyn yr amser y mae'r cymunedau hynny'n dal yn agored i niwed, gan roi llawer o gartrefi mewn perygl o lifogydd pellach."

Pynciau Cysylltiedig