Llwyddiant ffotomarathon gwahanol yn y cartref

Bob blwyddyn yn Aberystwyth, mae ffotomarathon poblogaidd yn cael ei gynnal, gyda'r nod o gymryd chwe llun mewn chwe awr ar chwe thema wahanol.

Wrth gwrs, oherwydd nad yw hi'n bosib gadael y tŷ rhyw lawer, nid yw digwyddiad o'r fath yn bosib ar hyn o bryd. Ond roedd y trefnwyr dal yn awyddus i drefnu rhywbeth i adlonni dros benwythnos y Pasg.

Felly, dyma gynnal ffotomarathon unigryw - tynnu pedwar llun ar bedwar thema dros bedwar diwrnod, ond i wneud hynny drwy gadw at y cyfyngiadau sydd mewn grym.

A bu'n llwyddiant ysgubol, gyda dros 1,000 o luniau wedi eu huwchlwytho i'r cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio'r hashnod #ffotomarathonpasg ar y themâu Pren, Melyn, Rhif ac Adlewyrchiad.

Dyma flas o'r lluniau buddugol:

Image copyright Rhian Lowri
Image caption Rhian Lowri oedd enillydd y set o bedwar llun. Dyma ei llun ar y thema Pren
Image copyright Rhian Lowri
Image caption Melyn
Image copyright Rhian Lowri
Image caption Rhif
Image copyright Rhian Lowri
Image caption Adlewyrchiad

Y beirniad oedd Aled Jenkins, ac roedd y safon yn eithriadol, meddai:

"Roedd y gwaith o feirniadu, er yn bleserus iawn, yn waith hynod o anodd a hynny gan fod y safon mor aruthrol o uchel. Gallwn fod wedi gwobrwyo sawl un bob dydd."

Image copyright Rhodri ap Dyfrig
Image caption Llun buddugol y thema Pren - Rhodri ap Dyfrig
Image copyright Harriet McDevitt-Smith
Image caption Harriet McDevitt-Smith oedd enillydd y thema Melyn
Image copyright John Gorman
Image caption John Gorman ddaeth i'r brig ddydd Sul, sef diwrnod Rhif
Image copyright Dylan Meirion
Image caption Llun Dyl Mei oedd y gorau ar y thema Adlewyrchiad

Roedd y ffotomarathon hon yn dra gwahanol i'r drefn arferol ond fel yr eglura Deian Creunant, un o'r trefnwyr, mae angen meddwl am bopeth yn wahanol erbyn hyn:

"Er y cyfyngiadau sydd arnom y dyddiau hyn mae ffotograffiaeth yn parhau i fod yn weddol hygyrch - yr hyn oedd yn heriol gyda'r syniad hwn oedd adnabod delweddau i gyd-fynd â'r thema o fewn ac o gwmpas eich cartref.

"Roeddem yn awyddus iddo gynnig gweithgaredd i'r teulu cyfan a falle yn annog cystadleuaeth iach o fewn teuluoedd - ond yn y bôn y nod oedd cael ychydig o hwyl - a gobeithio i hynny fod yn wir."

Image copyright Hedydd Beechey
Image caption Enillydd ifanc y ffotomarathon oedd Hedydd Beechey, naw oed. Dyma ei llun ar thema Pren
Image copyright Hedydd Beechey
Image caption Melyn
Image copyright Hedydd Beechey
Image caption Rhif
Image copyright Hedydd Beechey
Image caption Adlewyrchiad

Ewch i dudalennau cyfryngau cymdeithasol FfotoAber i weld gweddill y lluniau.

Hefyd o ddiddordeb:

Pynciau Cysylltiedig