'Torcalon' gohirio triniaeth ffrwythloni yn sgil Covid-19

  • Cyhoeddwyd
Amanda Faulkiner-Farrow gyda'i mab Tristan a'i gŵr JamesFfynhonnell y llun, Amanda Faulkiner-Farrow
Disgrifiad o’r llun,
Amanda Faulkiner-Farrow gyda'i mab Tristan a'i gŵr James

Mae dynes o Wynedd wedi disgrifio ei thorcalon wedi i driniaeth ffrwythloni gael ei ohirio oherwydd argyfwng coronafeirws.

Roedd Amanda Faulkiner-Farrow, 38 oed o Fethel, wedi gobeithio cael triniaeth ym mis Mehefin.

Ond cafodd apwyntiadau cleifion allanol a nifer o lawdriniaethau eu canslo gan Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth er mwyn mynd i'r afael ag argyfwng coronafeirws.

Yn ôl HFEA - y corff sy'n rheoli clinigau ffrwythloni yn y DU - mae'n rhaid i'r holl driniaethau cyfredol gael eu cwblhau erbyn 15 Ebrill.

Dywedodd Llywodraeth Cymru mai'r nod ar hyn o bryd yw rhoi atal pob triniaeth sydd wedi eu cynllunio o flaen llawn erbyn dydd Mercher.

Ond ychwanegodd llefarydd y byddan nhw'n adolygu'r sefyllfa'n gyson.

'Cloc yn tician'

Fe wnaeth Mrs Faulkiner-Farrow a'i gŵr, James dderbyn eu triniaeth ffrwythloni ICSI cyntaf ym mis Ionawr y llynedd.

Roedd y driniaeth yn llwyddiannus ac roedd hi'n feichiog gyda gefeilliaid, ond fe'u collwyd yn gynnar yn ystod y cyfnod beichiogi.

"Roedd o'n gwbl dorcalonnus," meddai Mrs Faulkiner-Farrow.

Ffynhonnell y llun, Amanda Faulkiner-Farrow
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Amanda Faulkiner-Farrow ei bod yn ceisio cadw'n bositif

Dywedodd ei bod wedi ceisio am ail driniaeth ym mis Medi'r llynedd ond cafodd wybod y byddai'n rhaid iddi aros tan eleni oherwydd prinder cyllid.

Cafodd wybod mai ym mis Mehefin fyddai'r driniaeth, ac roedd hi'n gweld hwn fel ei "chyfle olaf".

"Mae yna lot o ferched fel fi - mae'r cloc yn tician," meddai.

"'Da ni heb ei adael tan y funud olaf oherwydd ein bod am ddilyn gyrfa - mae o jest y ffordd mae cariad, bywyd ac amgylchiadau yn digwydd."

'Pobl eraill ar y siwrne hefyd'

Dywedodd Mrs Faulkiner-Farrow - sydd â mab 13 oed, Tristan, o briodas flaenorol - fod y sefyllfa yn effeithio ar ei theulu cyfan.

"Mae Tristan ar y siwrne yma hefyd, felly dydy o ddim yn effeithio arna i a'r gŵr yn unig," meddai.

"Rydych chi hefyd yn sôn am y teidiau a'r neiniau sydd am gael wyrion, a ffrindiau sydd wedi bod yn ein cefnogi."

Ffynhonnell y llun, Amanda Faulkiner-Farrow

Mae HFEA yn dweud ar eu gwefan y byddan nhw'n gwneud eu gorau i godi'r gwaharddiad "mor fuan â phosib, ond ni allwn roi dyddiad pan fydd hyn yn digwydd o ystyried y sefyllfa bresennol gyda phandemig Covid-19".

Dyw clinigau ond yn gallu cynnig triniaethau ar hyn o bryd mewn achosion eithriadol.

Dywedodd Alice Matthews, cyfarwyddwr Cymru Fertility Network UK, fod y sefydliad wedi derbyn cynnydd sylweddol yn nifer y galwadau ac e-byst dros yr wythnosau diwethaf.

Ychwanegodd y bydd unrhyw un sydd ar restr aros am driniaeth ffrwythlondeb yn cadw eu lle pan fo triniaethau'n ailddechrau.