Bwthyn gwag wedi ei 'ddinistrio'n llwyr' gan dân

Cyhoeddwyd
bwthynFfynhonnell y llun, @WelshpoolFire/Twitter
Disgrifiad o’r llun,
Chafodd neb ei anafu yn y digwyddiad

Mae'r gwasanaeth tân yn cynnal archwiliad ar ôl i fwthyn gwag fynd ar dân yn oriau mân fore Mawrth.

Cafodd diffoddwyr tân eu galw i'r adeilad yng Nghegidfa ger Y Trallwng toc wedi hanner nos.

Dywedodd y gwasanaeth tân fod y bwthyn wedi'i "ddinistrio'n llwyr."

Fe dreuliodd criwiau o'r Trallwng, Llanfyllin, Trefaldwyn a'r Amwythig ddwy awr yn diffodd y fflamau.

Dywed Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru fod yr eiddo'n wag.

Bydd archwiliad tân yn cael ei gynnal fore Mawrth i geisio canfod yr achos.

Ffynhonnell y llun, @WelshpoolFire/Twitter

Galw am brofion i ddiffoddwyr tân

Daw'r digwyddiad wrth i aelod o gyngor gweithredol Undeb y Brigadau Tân rybuddio am brinder staff yn ystod pandemig coronafeirws.

Dywedodd Cerith Griffiths wrth BBC Radio Wales: "Ar hyn o bryd mae gennym 178 aelod o staff yn hunan-ynysu a'r ofn yw bod y niferoedd hyn yn mynd i gynyddu.

"Rwyf am bwysleisio nad y'n ni eisiau profion o flaen gweithwyr y GIG, mae'n rhaid iddyn nhw fod yn flaenoriaeth.

"Ond os gallwn ni gael profion i staff sy'n hunan-ynysu a darganfod a ydyn nhw'n glir ai peidio, gallan nhw ddychwelyd i'r gwaith yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach."