Dafydd Elis-Thomas ddim am geisio adennill ei sedd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas wedi bod yn aelod Cynulliad ers iddo gael ei sefydlu yn 1999

Mae'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas wedi dweud na fydd yn ceisio adennill ei sedd yn y Cynulliad ar gyfer etholaeth Dwyfor Meirionnydd yn etholiad nesa'r Cynulliad yn 2021.

Mae wedi bod yn aelod Cynulliad ers iddo gael ei sefydlu yn 1999, a bu'n Llywydd rhwng 1999 a 2011.

Cyn hynny bu'n aelod Seneddol rhwng 1974 ac 1992, ac roedd yn arweinydd ar Blaid Cymru rhwng 1984 ac 1991.

Cafodd ei wneud yn aelod o Dŷ'r Arglwyddi pan adawodd Dŷ'r Cyffredin yn 1992.

Fe adawodd Plaid Cymru yn 2016, ac fe gafodd yr AC annibynnol ei wneud yn ddirprwy weinidog dros dwristiaeth, chwaraeon a diwylliant yn Llywodraeth Lafur Cymru.

'Gweithio mewn ffordd wahanol'

Ar raglen Dewi Llwyd ar Fore Sul gofynnodd y cyflwynydd i'r Arglwydd Elis-Thomas a oedd wedi gwneud penderfyniad ar sefyll yn Nwyfor Meirionydd yn 2021.

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter

"Naddo ydy'r ateb swyddogol," meddai.

"Yr ateb answyddogol ydy 'mod i wedi gweld gwerth yn y cyfnod yma o weithio mewn ffordd wahanol.

"Mae 'na fwy i fod yn ddinesydd da na bod yn wleidydd etholedig am fwy na 40 mlynedd.

"Gan 'mod i yn cyrraedd, neu wedi cyrraedd, y cyfnod yna o gynrychioli Meirionydd beth bynnag - onid yn gwbl gyson ar hyd y cyfnod yna - am fwy na deugain mlynedd, fydda fo ddim yn gwneud llawer o synnwyr i sefyll etholiad gan wybod y byddwn i'n 78 erbyn diwedd y Cynulliad nesa."

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter

Dywedodd Aelod Seneddol yr un etholaeth, Liz Saville Roberts ar Twitter fore Sul ei bod yn diolch iddo "am ei wasanaeth wrth gynrychioli cymunedau Dwyfor, Meirionnydd a Nant Conwy fel Aelod Seneddol ac Aelod Cynulliad".

Ychwanegodd arweinydd Plaid Cymru, Adam Price fod yr Arglwydd Elis-Thomas yn "un o seneddwyr amlycaf a mwyaf amryddawn gwleidyddiaeth Cymru a wnaeth gyfraniad oes i fywyd cyhoeddus".

"Ysbrydoliaeth cynnar i mi yn bersonol fel arweinydd y blaid," meddai.

"Er gwaetha pob siom ers hynny, ga i ddymuno'r gorau i Dafydd yn ddiffuant wedi'r etholiad."

'Degawdau o gyfraniad enfawr'

Dywedodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford ei fod yn diolch i'r Arglwydd Elis-Thomas am "ddegawdau o gyfraniad enfawr at fywyd Cymru".

"Mae wedi bod yn anrhydedd ei gael yn treulio ei dymor olaf yn y Cynulliad fel aelod mor werthfawr o dîm gweinidogol y llywodraeth," meddai.

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter

Ychwanegodd arweinydd grŵp y Ceidwadwyr yn y Cynulliad, Paul Davies fod yr Arglwydd Elis-Thomas⁩ "wedi gwneud cyfraniad helaeth i wleidyddiaeth Cymru dros y degawdau diwethaf".

"Mae ei ymrwymiad a'i ymroddiad wedi bod heb ei ail. Bydd ei brofiad a'i arbenigedd yn golled i'r ⁦⁦Cynulliad," meddai.