Be' sy' ar y bocs?

  • Cyhoeddwyd

Dydi'r Pasg ddim cweit yr un fath eleni, a chyda'r posibilrwydd bod rhaid inni aros adref am wythnosau eto i ddod, pa raglenni Cymraeg newydd allwn ni edrych ymlaen atyn nhw ar y teledu i'n cadw'n ddiddan ?

O Carol Vorderman yn dysgu Cymraeg i Ioan Gruffudd fel llais Iesu Grist a chyn brifweinidog yn dysgu bod yn ffermwr, dyma i chi ganllaw mewn tair rhan i'r cyfresi newydd sydd ar S4C; y rhai sydd ar y gweill; a'r rhai o'r archif sydd i'w canfod ar dudalennau Bocs Set S4C Clic.

Cyfresi newydd:

Ffit Cymru, wedi dechrau nos Fawrth, 7 Ebrill

Ffynhonnell y llun, S4c

Oherwydd y canllawiau i aros adref a chadw pellter o'n gilydd, mae'r gyfres newydd o Ffit Cymru yn wahanol iawn i'r arfer. Mae'r cyflwynydd Lisa Gwilym, a'r arbenigwyr sy'n rhoi cyngor ffitrwydd a iechyd, yn gorfod cysylltu dros fideo gyda'r pump unigolion sy'n ceisio trawsnewid eu bywydau a byw'n iach.

Bydd pawb sydd adre yn gallu manteisio ar y cyngor am ffitrwydd, bwyd a iechyd meddwl yn ystod cyfnod y coronafeirws.

Fferm Ffactor Selebs, wedi dechrau nos Sadwrn, 11 Ebrill

Ffynhonnell y llun, S4c

Mae'r rhain yn ddyddiau rhyfedd - pwy fuasai'n meddwl y byddai cyn brifweinidog yn cystadlu am deitl Fferm Ffactor?

Mae Carwyn Jones yn aelod o un tîm sy'n ceisio ennill y teitl drwy geisio cyflawni tasgau amaethyddol gyda'r cyflwynwyr Owain Williams a Mari Lovgreen. Ac ar y tîm arall mae'r cerddor Brychan Llŷr, y cyflwynydd Elinor Jones a'r cyn gystadleuydd X Factor, Lloyd Macey.

Gwely a Brecwast Maggi Noggi, wedi dechrau nos Fercher, 8 Ebrill

Ffynhonnell y llun, S4c

Dyma gyfres sy'n dilyn y cymeriad brenhines drag Maggi Noggi wrth iddi ddechrau busnes Gwely a Brecwast - er efallai y byddai busnes newydd Maggi yn dioddef yn sgil y cyfyngiadau corinafeirws diweddaraf...

Aloma (heb Tony) ydy un o'r gwesteion cyntaf i Fferam Noggi ar Ynys Môn.

Hyd y Pwrs, wedi dechrau nos Sadwrn 11 Ebrill

Ffynhonnell y llun, S4c

Mwy o ysgafnder gyda'r comedïwr Iwan John a'i ffrindiau - fe fyddan nhw'n gwneud hwyl am ben pawb, gan gynnwys S4C.

Gallwch ddal i fyny gyda cyfresi cyfredol eraill poblogaidd y sianel ar Clic a BBC Iplayer,

I ddod:

Iaith ar Daith, dechrau ar 19 Ebrill

Ffynhonnell y llun, S4c

Carol Vordeman ac Adrian Chiles yn sylwebu yn Gymraeg? Ruth Jones - Nessa o Gavin a Stacey - ar Pobol y Cwm?

I ddod wedi'r Pasg mae rhaglen yn dilyn pum seleb wrth iddyn nhw fynd ar daith i ddysgu Cymraeg gyda'u mentor. Hefyd yn cymryd rhan mae'r athletwr Colin Jackson a'r cyn chwaraewr rygbi Scott Quinnell a chawn glywed beth yw rheswm bob un dros ddysgu'r iaith.

35 Diwrnod, dechrau ar 26 Ebrill

Ffynhonnell y llun, S4c

Y ddiweddaraf yn y gyfres ddrama sy'n dilyn stori wahanol dros gyfnod o 35 diwrnod a 35 awr ac un newydd i'r slot ddrama ar nos Sul.

Yn y gyfres yma mae corff wedi ei ganfod yn arnofio yn y môr, wedi ei wisgo yn barod am briodas. 35 niwrnod ynghynt, mae Beth y ddarpar briodferch yn cael hwyl gyda'i morwynion priodas a'i ffrindiau oes wrth baratoi am ei diwrnod mawr, ond mae cymylau duon yn bygwth ei hapusrwydd: ymddygiad amheus ei darpar-ŵr Dylan a chenfigen ei brawd anhapus, Owen.

Cwpwrdd Epic Chris, dechrau ar 29 Ebrill

Ffynhonnell y llun, S4c

Gyda'r byd a'r betws ar y cyfrygau cymdeithasol yn rhoi argymhellion am beth i'w wneud gyda chynhwysion ein cypyrddau yn nghyfnod cyfyngiadau'r coronafeirws, mae'r cogydd Chris Roberts yn ymuno yn y wledd gyda chyfres goginio newydd ar 29 Ebrill.

Mae Chris 'Flamebaster' yn addo coginio bwyd "epic" gydag eitemau ddowch chi o hyd iddyn nhw yn eich cwpwrdd.

Yn y Bocs Set:

Gŵr y Gwyrthiau

Ffynhonnell y llun, S4c

Yn arbennig ar gyfer y Pasg mae'r ffilm animeiddiedig yma o 1999 wedi ei chyhoeddi ar Clic gyda Ioan Gruffudd fel llais Iesu Grist. Mae Gŵr y Gwyrthiau yn dweud stori'r Iesu a'r Pasg Cristnogol.

Jabas

Ffynhonnell y llun, S4c

Mae gan nifer ohonon ni fwy o amser i fwynhau nostalgia ar y funud felly beth am atgoffa ein hunain o steils gwallt a ffasiwn yr wythdegau? Os oeddech chi'n gwylio S4C yn y dyddiau cynnar, fe fyddwch yn cofio Jabas, un o ddramâu mwyaf poblogaidd S4C yn y cyfnod, gydag Owain Gwilym yn actio rhan y bachgen ysgol ym Mhen Llŷn.

Mae dwy gyfres o Jabas ar gael ar y Bocs Set.

Amdani

Ffynhonnell y llun, S4c

I'r rhai sy'n colli chwaraeon ar y funud, mae dwy gyfres o Amdani!, sy'n adrodd hanes tîm rygbi merched sy'n seiliedig ar nofel gan Bethan Gwanas, eisoes ar gael ac mae mwy i ddilyn yn y misoedd nesaf meddai S4C.

Martha Jac a Sianco

Ffynhonnell y llun, S4c

Nid ffilm sy'n codi calon ond un sy'n rhoi darlun trist o fywyd cefn gwlad sydd mwy neu lai wedi diflannu. Mae'n seiliedig ar nofel Caryl Lewis sydd bellach yn cael ei hystyried yn glasur. Cawn hanes chwaer a dau frawd sy'n byw gyda'i gilydd ar fferm yng ngorllewin Cymru wrth iddyn nhw geisio dod i delerau gyda newidiadau yn eu bywydau wedi marwolaeth eu mam.

Cafodd ei darlledu yn wreiddiol ar ddiwrnod Nadolig 2009.

Bang

Ffynhonnell y llun, S4c

Os ydych chi wedi methu'r gyfres ddrama drosedd Bang sydd wedi ei lleoli ym Mhort Talbot, mae cyfle i chi ddal i fyny gyda'r holl gyfres ar y Bocs Set.

Mae'r gyfres bresennol, sef yr ail, yn dod i ben fis Ebrill ond bydd ar gael ar y Bocs Set am dipyn eto.

Teulu, cyfres 2 a 3

Ffynhonnell y llun, S4c

Os ydych chi eisiau cael eich dannedd mewn i gyfres arall o'r gorffennol, mae cyfres gyntaf Teulu ar gael rŵan a bydd yr ail a'r drydedd cyfres yn cael ei hychwanegu maes o law.

Mae mwy o hen ffefrynnau eraill o'r archif i'w gweld yn y Bocs Set hefyd: Bacha Hi O 'Ma sy'n rhoi sgôp i chi dreulio'ch amser sbâr newydd yn chwilio am hen gystadleuwyr y rhaglen ddêtio ar y cyfryngau cymdeithasol; Byd Pws yn rhoi cyfle i chi deithio'r byd heb symud o gartref a Fideo 9 sy'n dalp o hanes cerddorol Cymru mewn cyfnod gwahanol iawn. Mae ganddoch chi hefyd rai wythnosau i ddal fyny efo un bennod o C'Mon Midffild.

Hefyd o ddiddordeb: