Cwymp dramatig gwerthiant petrol yn bygwth gorsafoedd

Published
Pynciau Cysylltiedig
image copyrightReuters

Mae perchnogion gorsafoedd petrol gwledig yn bryderus ynglŷn ag effeithiau coronafeirws ar eu busnesau, gyda nifer wedi gweld gostyngiad o dros 70% yng ngwerthiant tanwydd.

Dywedodd Iwan Arthur Jones, sy'n rhedeg garej Plasmoduron yn Llanuwchllyn ger y Bala: "Dwi erioed wedi gweld ffasiwn beth, sut mae'r busnes wedi tewi mor sydyn.

"Y broblem ydy, mae gan rywun danwydd yn y tanciau i'w werthu, a dydy'r bobl ddim yma i brynu. Mae o wedi chwarteru gwerthiant allan o'r garej.

"Hwyrach, y bwriad ydy torri arian, fe wnewn ni sbio ar hynny. Mae'r mecanic sydd yma wedi cael ei roi ar saib o'r gwaith, ar 80% ei gyflog.

"Mae lot o bobl leol yn gefnogol iawn chwarae teg. Mae'n rhaid i rywun ddal i fynd."

image captionIwan Arthur Jones: 'Dwi erioed wedi gweld ffasiwn beth'

Mae Carwyn James yn berchen ar Siop JK Lewis yng Nghrymych a Siop a Garej Glandy Cross yn Efailwen.

Mae'n dweud bod yna gwymp dramatig wedi bod yng ngwerthiant tanwydd ar y safle yn Efailwen.

"Ni lawr 68% ar ddiesel a 79% ar unleaded. Oni bai am y siop a'r popty lan yn yr hewl, sai'n gwybod shwd bydden ni'n bodoli," meddai.

Mae'r Gymdeithas sy'n cynrychioli Gwerthwyr Petrol, y PRA, wedi galw ar Lywodraeth y DU i gefnogi gorsafoedd petrol annibynnol yng nghefn gwlad, gan rybuddio y bydd nifer yn gorfod cau oherwydd diffyg gwerthiant.

image captionMae Carwyn James wedi gweld "cwymp dramatig" yn y gwerthiant

Maen nhw wedi galw ar fusnesau annibynnol i gael yr un hyblygrwydd gan gwmnïau tanwydd mawr, o ran talu biliau, ac sy'n cael ei roi i'r archfarchnadoedd.

Yn ôl Ed Evans o Gymdeithas Foduro'r RAC, mae'n allweddol bwysig fod pobl yn cefnogi gorsafoedd petrol gwledig.

"I gymharu â mis yn ôl, maen nhw'n gwerthu traean o diesel a petrol," meddai.

"Mae'r effaith yn mynd i fod yn ofnadwy os gaean nhw y gorsafoedd petrol."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol