Arbenigwr iechyd yn teimlo 'cywilydd' o fod yn ordew

Published
Pynciau Cysylltiedig
image copyrightCeidiog PR
image captionY radiograffydd Kevin Jones, sy'n cymryd rhan yng nghyfres FFIT Cymru

Mae arbenigwr iechyd sy'n ordew wedi sôn am ei gywilydd wrth annog cleifion clefyd siwgr i golli pwysau, er ei fod yn pwyso dros 20 stôn ac yn dioddef o'r cyflwr ei hun.

Mae'r radiograffydd Kevin Jones yn un o bump o bobl sy'n cymryd rhan yn y gyfres ddiweddaraf o FFIT Cymru ar S4C.

Bu'n rhaid newid fformat y rhaglen yn llwyr eleni oherwydd cyfyngiadau coronafeirws, ac mae'r gyfres newydd yn canolbwyntio ar iechyd corfforol a lles meddyliol wrth hunan-ynysu yn ystod y pandemig.

Dywed Kevin mai ei nod personol wrth gymryd rhan yn y gyfres yw gwyrdroi ei ddiabetes Math 2 ar ôl addo i'w wraig, Pam, y byddai'n cael ei iechyd yn ôl ar y trywydd iawn.

'Teimlo fel rhagrithiwr'

Dywedodd: "Rwy'n gweithio gyda phobl diabetig yn aml ac rwy'n teimlo fel rhagrithiwr oherwydd mae'n rhaid i mi ddweud wrthyn nhw am golli pwysau tra fy mod i fy hun yn ddiabetig Math 2.

Mae Kevin yn arbenigo mewn cael gwared ar gerrig o'r arennau trwy ddefnyddio uwchsain, ac mae'n gweithio mewn nifer o ysbytai ledled y DU, gan gynnwys Ysbyty Gwynedd, Bangor ac Ysbyty Maelor Wrecsam.

"Mae angen i gleifion bwyso dan 21 stôn i fod yn gymwys i gael triniaeth gyda'r offer rwy'n ei ddefnyddio er nad ydw i lawer o dan y trothwy fy hun, sef 20 stôn 5 pwys.

image copyrightCeidiog PR
image captionMae Kevin Jones wedi gweld gwahaniaeth mawr yn barod ers dilyn canllawiau FFIT Cymru

"Mae wedi bod yn fymryn o embaras ac efallai fy mod i wedi teimlo ychydig o gywilydd ers tro," meddai Kevin, sy'n wreiddiol o ardal Caernarfon ond yn byw yn Rhuthun.

"Mae gen i gleifion yn dod i mewn ac rwy'n gorfod gofyn iddyn nhw beth yw eu pwysau gan fod ein bwrdd pwyso ond yn ddiogel i ddal 21 stôn.

"Mae gen i gleifion yr un maint â fi ac roedd rhaid i mi ddweud wrthyn nhw fod angen iddyn nhw golli pwysau oherwydd diabetes. Roedd yn eithaf rhagrithiol."

Dywed Kevin, sy'n 53 oed ac yn dad i dri o blant, fod FFIT Cymru wedi gwneud gwahaniaeth yn barod.

"Mae lefel y siwgr yn fy ngwaed yn gostwng fel carreg," meddai.

"Ychydig ddyddiau i mewn a gallaf deimlo'r gwahaniaeth. Rwyf wedi cael cynllun bwyd ac mae'n anhygoel, mae'n fwyd iach iawn ac mae'n rhaid pwyso popeth ac mae'r dognau mawr wedi mynd.

"Erbyn hyn mae gen i gyfanswm calorïau ar gyfer pob pryd ond mae'r bwyd mor flasus."

Ei nod yw mynd i lawr i tua 15 stôn, ac mae o hefyd yn reidio saith milltir y dydd ar feic ymarfer yn ei gartref, ac yn gwneud 1,300 o gamau ar beiriant camu.

"Gall FFIT Cymru helpu i arwain pobl eraill ar draws Cymru i fod yn fwy heini a mwy iach er gwaethaf ynysu cymdeithasol oherwydd y feirws erchyll yma. Rydym yn wynebu cyfyngiadau cymdeithasol unigryw ond mae'n dal yn bosibl gwneud gwahaniaeth."

"Rwy'n cael cyfarfodydd Skype efo'r dietegydd, yr hyfforddwr ffitrwydd a seicolegydd ac, yn fy rôl fel 'arweinydd' FFIT Cymru, byddaf yn pasio'r help a'r wybodaeth honno ymlaen ar hyd y gyfres."

Straeon perthnasol