Gwrthdrawiad M4: Arestio dyn wedi marwolaeth dyn arall

Published

Mae dyn wedi cael ei arestio yn dilyn marwolaeth dyn arall wedi gwrthdrawiad ar yr M4 ger Casnewydd yn oriau mân fore Sul.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad ger cyffordd 25A i'r gorllewin am 03:30, yn dilyn gwrthdrawiad rhwng fan a char.

Bu farw gyrrwr y car, dyn 45 oed o ardal Glyn Ebwy. Nid oedd unrhyw un arall yn y car ar y pryd, meddai Heddlu Gwent.

Cafodd dyn 23 oed o ardal Cwmbrân ei arestio ar amheuaeth o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus ac am beidio stopio.

Mae'n cael ei gadw yn y ddalfa, ac mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth.

Pynciau Cysylltiedig