Lladrad 'niweidiol' mewn canolfan rhoddion hosbis

  • Cyhoeddwyd
Lluniau lladrad Hosbis Dewi SantFfynhonnell y llun, Facebook/Hosbis Dewi Sant
Disgrifiad o’r llun,
Mae swyddogion yr hosbis wedi cyhoeddi lluniau o'r llanast yn y ganolfan ar eu tudalen Facebook

Mae lladron wedi targedu canolfan rhoddion hosbis yn Sir Conwy gan ddwyn nwyddau gwerth miloedd o bunnau.

Fe wnaethon nhw dorri i mewn i safle Hosbis Dewi Sant ym Mochdre, ger Bae Colwyn, tua 10:20 ddydd Gwener, gan ddwyn cyfrifiaduron staff a dillad drud.

Mae'r digwyddiad yn "arbennig o niweidiol" yn ôl prif weithredwr yr hosbis gan eu bod eisoes yn "brwydro i oroesi" oherwydd y pandemig coronafeirws.

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru fod gemwaith ac arian hefyd wedi cael eu cymryd.

Yn ôl swyddogion yr hosbis, sydd ag uned yn Llandudno ar gyfer 14 o gleifion mewnol, mae 90% o'u incwm wedi dod i stop oherwydd coronafeirws.

Ffynhonnell y llun, Gerald England/Geograph
Disgrifiad o’r llun,
Mae gan yr hosbis sawl siop elusen yn y gogledd ond mae'r cyfan ar gau ar hyn o bryd oherwydd Covid-19

Dywedodd llefarydd fod "difrod sylweddol" wedi ei achosi.

"Mae yna amcangyfrif ein bod wedi colli gwerth miloedd o bunnoedd o eitemau, gan gynnwys dillad designer, nwyddau trydanol o emwaith, allwn ni wedi eu gwerthu i godi arian hollbwysig," meddai.

"Mae hynny ar ben yr enillion rydyn ni'n eu colli ar ôl cau 26 siop yr hosbis oherwydd Covid-19."

Ffynhonnell y llun, Facebook/Hosbis Dewi Sant
Disgrifiad o’r llun,
Roedd dillad ymhlith y rhoddion gafodd eu dwyn o'r ganolfan ym Mochdre

Dywedodd prif weithredwr yr hosbis, Trystan Pritchard: "Mae'n arbennig o niweidiol y byddai rhywun yn targedu'r hosbis ar adeg mor eithriadol o anodd.

"'Dan ni'n brwydro i oroesi achos 'dan ni wedi colli'r rhan fwyaf o'n hincwm oherwydd yr argyfwng coronafeirws.

"Bydd hyn yn gwneud hi'n fwy anodd byth i gael digon o arian i ofalu am bobl leol ar ddiwedd eu hoes."

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Gogledd Cymru eu bod yn gwneud ymholiadau ynghylch yr achos.

Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
14 o welyau sydd yn Hosbis Dewis Sant, Llandudno

Daw'r lladrad ddiwrnod wedi i benaethiaid gyhoeddi fod yna 90% o gwymp yn yr arian sy'n cael ei gasglu ers i'r argyfwng Covid-19 eu gorfodi i gau eu siopau elusen a chanslo digwyddiadau.

Roedd gweithwyr yr elusen wedi trefnu pecyn o weithgareddau Pasg i bobl roi cynnig arnyn nhw yn eu cartrefi, yn y gobaith o godi arian.

'Gwasanaethu cleifion bregus'

Dywedodd y pennaeth codi arian, Margaret Hollings fod yr hosbis yn wynebu ei chyfnod "mwyaf heriol erioed".

"Ar yr un pryd mae ein gwasanaethau cleifion mewnol a chymunedol yn dal ar agor i gleifion sy'n fregus," meddai.

"Mae ein staff ni hefyd ar y rheng flaen ynghyd â'r GIG ac mae angen sicrhau fod gofal diwedd oes yn parhau ar gyfer rheiny sydd daer ei angen yng nghyfnod y pandemig yng ngogledd Cymru."